Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-09-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/09/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Tin tưởng vào Chúa. Hôm nay, Lời Chúa cho con chứng kiến một hành động với đức tin mạnh mẽ của viên đại đội trưởng Rôma. Sau khi nghe ông công bố, Tin Mừng cho con biết rằng “Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: ‘Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.'”(Lc 7,1-10). Con thấy rằng đức tin chân chính không có ranh giới hay hạn định, nó thể hiện qua sự tin tưởng. Hôm nay, xin cho con có được lòng tin vào Chúa Giêsu như viên đại đội trưởng và can đảm loan báo về Người. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Trust in God
Today, the Word of God makes us witness a powerful act of faith of a Roman centurion. After hearing his proclamation, the Gospel tells us that ‘When Jesus heard it, he was amazed at him, and turned and said to the crowd that followed him, “I tell you, not even in Israel have I found so much faith” Lk 7:1-10. We see that true faith has no boundaries or limits, it manifests itself through trust. Let us ask today to have the centurion’s trust in Jesus and the courage to proclaim him. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Lạy Chúa, con tin, nhưng xin gia tăng đức tin của con. Con dành một chút thời gian để được ở bên Chúa. ĐTC Phanxicô nói rằng: “Trong lời cầu nguyện, chúng ta được mời gọi hãy luôn cởi mở với niềm hy vọng và vững vàng trong tin tưởng”. Con suy ngẫm về niềm tin con đặt nơi Chúa. Lời cầu nguyện của con có thực sự là lời cầu nguyện của hy vọng và tin tưởng không? Thái độ của con khi đối mặt với thực tế có bao gồm những phẩm chất này không? Trong lời cầu nguyện hôm nay, xin Chúa gia tăng đức tin nơi con.

WITH JESUS DURING THE DAY

I believe, Lord; but increase my faith.
Take a moment to be with God. Pope Francis tells us that “in our prayers, we are invited to remain open to hope and firm in trust.” Reflect on the trust you place in God. Is your prayer truly one of hope and trust? Does your attitude in the face of reality possess these qualities? In today’s prayer, ask God to increase your faith

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa đã qua, con đi vào khoảng lặng trong tâm hồn mình, gác lại công việc và hoạt động. Con kiểm điểm lại những điều con đã sống. Con có nhận ra tiếng nói và bàn tay của Chúa trong ngày không? Vâng, lạy Chúa, Chúa đã ở với con và điều đó mang lại cho con niềm tin tưởng, làm gia tăng đức tin của con. Nhưng khi đối mặt với những khó khăn, con dễ dàng phàn nàn và trở nên giận dữ, vì con quên rằng Chúa luôn có thể rút ra điều tốt lành từ trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con không đánh mất niềm tin, cho dù mọi việc có khó khăn đến đâu. Xin cho lòng con vững tin vào sự thật rằng Ngài hằng hiện diện bên con, ngay giữa cơn bão tố, để con luôn quy hướng về Ngài, chứ không phải cơn bão tố kia. Xin Chúa cho con ngày mai biết mang niềm tin này vào mọi việc con làm và lan tỏa nó đến anh chị em quanh mình. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

One more day is over, and I want to enter the silence of the heart, leaving my work and activities. I review what I have lived. Do I recognize the voice and hand of the Lord in the day? Yes Lord, You have been with me and that gives me confidence, but it increases my faith because in the face of difficulties, my complaints and my anger appear, because I forget that You bring good out of all circumstances. May I not lose faith, no matter how difficult things may be, may my heart settle on the fact that You are there and not on the magnitude of the storm. I ask you for tomorrow to carry this confidence in everything you do and spread it to my brothers. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …