Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-10-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Mở lòng ra với mọi người

Con biết ơn vì một ngày mới. “Đường của Con Tim giúp con hiểu được những thách thức của thế giới bằng đôi mắt của Chúa Giêsu, tự động viên chính mình mỗi tháng, hiệp thông với Chúa Thánh Thần, qua cầu nguyện và phục vụ” (Lời giới thiệu, Đường Con Tim). Con có thể nhìn anh chị em con bằng ánh nhìn của Chúa Giêsu không? Khi có việc tông đồ khẩn cấp cần đến sự giúp đỡ của con, con có cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ không? Hay con tìm kiếm điều đòi hỏi ở con ít hơn, ít thời gian cống hiến hơn và ít dấn thân hơn? Con nhớ lại rằng Chúa Giêsu đã đến với những người phong cùi, những người bệnh tật… Con ngẫm lại trong lòng mình, thưa với Chúa Giêsu rằng con hết lòng yêu mến Người, xin Người ban cho con ân sủng và sức mạnh để đến gần những người “tàn tật về thể xác và tinh thần” mà con tìm thấy trên nẻo đường ngày hôm nay. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Reach out to others

Be grateful for the new day. “The Way of the Heart helps us to perceive the challenges of the world with the eyes of Jesus, to mobilize ourselves each month, docile to the Holy Spirit, through prayer and service” (Intr. The Way of the Heart). Am I able to look at my brothers and sisters with the eyes of Jesus? Am I open and disposed to giving my help to those whom the apostolate proposes to me as urgent or do I look for what costs me less, less time to dedicate, and less to involve myself? Remember that Jesus approached the lepers, the sick… Turn within yourself, tell Jesus that you love him with all your heart, and may he give you the grace and strength to approach those “crippled in body and spirit” that you find on your way today. Our Father 
 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lên đường

“Hãy lên đường! Này đây Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói” (Lc 10,1-9). Con sợ điều gì? Chúa Giêsu đã nói rõ với con rằng để sống đức tin, con phải đi ngược lại hiện tại, phải chịu đựng sự bách hại, hiểu lầm, bất công và chối bỏ. Nhưng chẳng phải chính Chúa Giêsu đã chịu đau khổ này vì con sao? Con hồi đáp thế nào khi con phải hiện diện trước Chúa Giêsu và lý do cho đức tin của con? Con xấu hổ, con phủ nhận đức tin của mình trước mặt người khác. Lạy Chúa, con cầu xin sự tha thứ vì luôn để mình bị cuốn theo những gì người khác nói. Con xin Chúa sức mạnh và ân sủng để không bao giờ từ chối Ngài.

WITH JESUS DURING THE DAY

On your way

“Be on your way! Behold, I am sending you out like lambs in the midst of wolves” (Lk 10:1-9). What am I afraid of? Jesus has already made it clear to me that in order to live the faith we have to go against the current, enduring persecution, misunderstanding, injustice and rejection. But didn’t Jesus suffer this for me? How do I respond when I have to show my face for Jesus and the reason for my faith? I am ashamed, I deny my faith in front of others. Lord I ask for forgiveness for all the times I let myselfself be carried away by what others will say. I ask you for strength and the grace to never deny you. 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trong giây phút thinh lặng, con tạ ơn Chúa vì ngày sống mà con đã hoàn tất hôm nay. Bởi vì cho dù con có mệt mỏi về thể chất và tinh thần, Ngài đã ban sức mạnh cho con để con có thể thực hiện mọi nghĩa vụ hàng ngày của mình. Con cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn con đến với những người cần nhất và những người mong muốn cảm nhận được sức mạnh trong cuộc sống hàng ngày. Con dâng lên ngày mai và các hoạt động hàng ngày của mình để Thần Khí Chúa có thể được tỏ hiện trong con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

In a moment of silence, let us thank God for this day that we have just completed. Because in spite of our physical and mental fatigue, He has strengthened us to be able to fulfill all our daily obligations. Let us ask the Holy Spirit to guide us to those people who need it most and who wish to feel strength in their daily lives. I offer tomorrow and my daily activities so that the Spirit of God may be manifested in us. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …