Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-11-2023

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/11/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Cầu nguyện luôn 
Ngày mới hôm nay con xin bắt đầu bằng lời cầu nguyệncùng đôi mắt hướng về Chúa, với ước muốn yêu Ngài tìm thấy Ngài trong hết thảy những mang lại sựsống. Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim kiên trìnhư goá trong Tin Mừng hôm nay, không mỏi mệtnài nỉ vị quan toà bất chính Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho” (Lc 18,3).Cầu nguyện mộtcuộc gặp gỡ với Chúa. Lạy Chúa, xin cho ĐGH đượcnâng đỡ nhờ lời cầu nguyệnHãy cầu nguyện mọi lúc, mọi hoàn cảnh, Chúagần chúng ta. khi lời cầunguyện chạm đến trái tim của Chúa Giêsu thì sẽlãnh nhận được phép lạ” (ĐTC Phanxicô). Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Always pray
Begin your day with prayer, with your eyes fixed on the Lord, with the desire to love him and to find him in everything that gives life. Ask the Lord for a persevering heart like the widow in the Gospel who asked the unjust judge without tiring “do justice to me against my rival” (Lk 18:3). Prayer is an encounter with God. Pray that the Pope may be sustained in it. “Pray at every moment, in every situation, because the Lord is close to us. And when a prayer is according to the heart of Jesus, it obtains miracles” (Pope Francis). Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Lạy Mẹ Maria 
Trong ngày thứ bảy kính Mẹ Maria, con nhận ra sốlần ĐGH đã cầu xin lời chuyển cầu nơi MẹMaria. Thứ sáu ngày 25 tháng 3, Lễ Truyền Tin, Cha mời gọi tất cả cộng đoàn tín hữu hiệp cùng với Cha trong lời cầu nguyện cho hoà bình cũng như trongviệc thánh hiến phó dâng hai nước Nga Ukrainacho Trái tim nhiễm Nguyên tội của Đức Mẹ, NữVương Hoà Bình” (20/03/2022). Con đổi mới việc tậnhiến cho Mẹ Maria cầu nguyện cho Đức GiáoHoàng.

WITH JESUS DURING THE DAY

To Mary
On this Saturday dedicated to Mary, recgonize the countless times the Pope has asked for the Mother’s intercession. “I invite all communities and all the faithful to join me on Friday, March 25, the Solemnity of the Annunciation, in carrying out a solemn act of consecration of humanity, especially Russia and Ukraine, to the Immaculate Heart of Mary, so that she, the Queen of Peace, may obtain peace for the world” (20 March 2022). Renew your dedication to Mary and pray to her for the Pope

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI


Đức tin trên thế gian 
Con kết thúc ngày sống tìm kiếm nơi thinh lặng đểđược gặp gỡ Chúa. Con suy ngẫm về ngày hôm nay thậtchậm, không chút vội vàng. Liệu con phải mộttông đồ luôn tin tưởng hát lời ca ngợi Chúa trong bấtkể mọi hoàn cảnh? Hay con vẫn quáng không hềhay biết con được Chúa Giê-su soi dẫn? Nguyện xinChúa tha thứ nếu con chưa để bản thân mình bước theoChúa Thánh Thần tin tưởng rằng Chúa luôn chàođón con với những nghi ngờ, nỗi lo sợ hy vọng củacon. Xin Mẹ Maria luôn cầu bầu cho con chínhNgười mẫu gương về đức tin. Kính mừng Maria,…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Faith on Earth
Close your day and look for a quiet place to meet with the Lord.
Review your day slowly, without haste. Have you been an apostle who trusts, who sings in gratitude to the Lord in spite of adversity? Or have you remained dull without letting the good fortune we have to know Jesus shine through? Ask for forgiveness if you have not allowed yourself to be guided by the Spirit, and trust that God welcomes you with your doubts, fears and hopes. Ask for help from Mary, teacher of faith. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự lớn mạnh …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tránh xa tội …