Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-12-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/12/2022

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin” (Lc 1, 5-25). Con bắt đầu ngày mới trong tâm tình biết ơn vì sự đảm bảo rằng Chúa ở với con và hằng nghe lời con khẩn cầu. “Hãy nhớ rằng, chúng ta làm những việc này ‘không chỉ bởi vì’, nhưng chúng ta làm vì chúng có một ý nghĩa. Đó là lời đáp lại sự kêu gọi vang vọng trong sâu thẳm của mỗi con người là hãy đóng góp điều gì đó cho người khác, hãy biến những công việc này trở thành cơ hội để tặng ban cho những tâm hồn khác một kinh nghiệm đặc biệt về sự tròn đầy” (ĐTC Phanxicô). Tình nguyện là một lời mời gọi từ trái tim mang đến ý nghĩa cho cuộc sống. Con đặt một mục tiêu để cộng tác với một tổ chức tình nguyện. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Do not be afraid, Zechariah, because your prayer has been heard (Lk 1:5-25). With the certainty that God is with you and hears your prayers, start this day in thanksgiving. “Know that one does not do things ‘just because,’ but because there is a meaning. This is a response to a call that resonates in the depths of one’s being to contribute something to others, making these tasks an opportunity give one’s heart a special experience of fullness” (Pope Francis). Volunteering is a call from the heart that gives meaning to life. Make it a goal to collaborate with a volunteer organization. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tạm dừng công việc trong ít phút và nuôi dưỡng bản thân theo lối sống của người môn đệ Chúa Giêsu, những người đã hòa cùng Thánh Tâm Chúa, tạo ra những thách thức cho chính mình mà Giáo Hội đề ra thông qua ĐGH. Lạy Chúa, xin cho con đừng chỉ biết cất giữ mối quan hệ của con với Thánh Tâm Chúa như một điều riêng tư thầm kín, nhưng biết xem đây như một mối tương quan thân tình và cá vị với Chúa. Xin cho con nhìn vào tương quan cá vị để “làm cho Thánh Tâm Chúa được biết đến trong thế giới” thông qua lối sống của Người nơi con.

WITH JESUS DURING THE DAY

Stop your daily tasks for a moment and cultivate in yourself the style of the disciple of Jesus who, in tune with his Sacred Heart, makes his own the challenges that the Church proposes through the Pope. Do not reserve your relationship with the Heart of Jesus to an intimate and only private relationship. Look at it as a personal relationship that “makes the Heart of Jesus known to the world” through His lifestyle.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tạ ơn Chúa vì một ngày nữa đã kết thúc. Con điểm lại những ơn lành mà con đã nhận được. Ai đã là gương mặt của Chúa đối với con hôm nay? Trong những khoảnh khắc nào Chúa đến với con thông qua lời nói và hành động của anh chị em con? Khép lại một ngày với tâm tình ngợi ca Chúa vì những điều Ngài làm cho cuộc đời con. Con đặt một mục tiêu mà mình có thể làm để phục vụ người khác vào ngày mai. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks for the day that is coming to an end. Go back over the graces you have received. Who was the face of God for you today? In what moments did God come to you through the words and actions of your brothers and sisters? Close the day praising God for His action in your life. What is a goal you can plan to do to serve others tomorrow? Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Nhìn quả thì …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu của …