Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-7, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-07

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, khởi đầu ngày mới, con đến diện kiến Cha để được soi dẫn. Xin giúp con biết đâu là điều thiện và xin ban cho con ơn lành để lựa chọn điều đó. Hôm nay, con xin dâng lên Cha các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi nghĩ suy của con để hiệp thông với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of all goodness, at the start of a new day, I come before you for guidance. Help me to know what is good and grant me the grace to choose it. I offer this day, all my thoughts, prayers and works, for the intention of Pope Francis for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11-29) Lạy Chúa, bất cứ nơi đâu Ngài đi qua, con xin nguyện theo Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart.” (Matthew 11:29-30) Wherever you go, Lord, I will try to follow.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào những giây phút cuối ngày, con hồi tâm để ngẫm lại những điều tốt lành mà con đã làm và ngợi khen Chúa vì những điều đó. Hôm nay, phải chăng có những lúc con không theo Chúa? Điều gì đã ngăn cản con? Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Ngày mai, xin Chúa cho con được đổi mới và ra đi để trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho thế giới. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I pause to consider the good works I have done, and praise you for them. Were there times today when I did not follow you? What obstacles prevented me? Forgive me, Lord. May I go forth tomorrow refreshed and renewed to be a beacon of hope to the world. [Our Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Gioan Tẩy …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trong giông tố …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *