Tông đồ Cầu nguyện, 2.8.2018, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-08

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con khởi đầu ngày mới trong sự hiện diện của Cha, cùng tưởng nhớ lại cuộc đời và tấm gương thánh Eusebio Vercelli. Nhờ lời bầu cử của thánh nhân, xin cho con tìm được nguồn sức mạnh để loan báo Tin Mừng trong mỗi lời con nói và mọi việc con làm. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện cho Hội Thánh và cho ý nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này, cho những gia đình là kho báu của nhân loại. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I begin this day in your presence and recall the life and example of Saint Eusebius of Vercelli. Grant that through his intercession I may find renewed strength to proclaim the joy of the Gospel in everything I say or do. I offer you my day for the Church and for the Pope’s intention this month for the treasure of families. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con nghe Lời Con Chúa.” (cf. Cv 16,14) Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy và mở rộng trái tim con trước sự khôn ngoan của Chúa.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Open our heart, O Lord, to listen to the words of your Son.” (Acts 16:14) Take my heart, Lord, and open it to your wisdom.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày dài khép lại, con nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Chúa và xét lại những việc làm của con hôm nay. Con đã làm sáng danh Chúa trong mỗi hành động của con hay chưa? Trái tim con có rộng mở đế đón nhận Lời Ngài? Làm thế nào để con có thể gieo điệu hòa hợp vào giữa những mối tương quan? Lạy Chúa xin thương xót con, xin đến viếng thăm và chữa lành hồn con đêm nay để ngày mai con tiến về phía trước với nguồn sức mạnh từ Ngài. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day closes, I rest in your presence and consider my activities this day. Did I honor you in my every action? Was my heart open to your word? How well did I sow harmony among those I encountered? Have mercy on me, Lord. Visit me this night, and heal my heart so that tomorrow I may go forth with your strength. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Chính Thiên Chúa ‘bước vào’ trong trái tim của chúng ta

  “Chính Thiên Chúa ‘bước vào’ trong trái tim của chúng ta, như Người bước …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-11-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/11/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy rời bỏ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *