Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-02-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/02/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Ít Lời

“Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.” (Mt 6,7-8) Vào đầu ngày, con cầu nguyện chỉ bằng đôi lời về những gì con cần và những gì con muốn Cha ban cho con. Kết hợp với Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha, con hiến dâng công việc hôm nay cho những người bệnh nan y và gia đình họ, để họ được ban cho những điều Ngài biết họ cần đến. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Few Words

“Do not use many words in your prayers, like the Gentiles, who think that they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him.” (Matthew 6:7-8) As you begin this day, ask with few words for what you need and what you want God to give you. In union with the Pope’s Worldwide Prayer Network, dedicate your work today to the terminally ill and their families, that they may be granted what God knows they need. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Lắng lòng

Trước khi tiếp tục công việc hôm nay, con dành chút thời gian với Chúa Giêsu và lắng nghe những gì Đức Thánh Cha nói. “Tự đặt mình vào tay người khác, nhất là khi mạng sống của mình đang bị đe dọa, là điều rất khó khăn; tuy nhiên, mối quan hệ với bác sĩ hoặc y tá luôn dựa trên trách nhiệm và lòng trung thành. Ngày nay, do sự quan liêu và phức tạp của hệ thống chăm sóc sức khỏe, chúng ta có nguy cơ sử dụng các điều khoản trong ‘hợp đồng’ định nghĩa mối quan hệ này giữa bệnh nhân và nhân viên y tế, nên từ đó chúng ta đánh mất niềm tin”. Sáng danh…

WITH JESUS DURING THE DAY

Calm the Heart

Before resuming your work today, spend some time with Jesus and listen to what the Pope says. “Placing oneself in the hands of another person, especially when one’s life is at stake, is very difficult; however, the relationship with a doctor or nurse has always been based on responsibility and loyalty. Nowadays, due to the bureaucratization and complexity of the healthcare system, we run the risk of having the terms of the ‘contract’ define this relationship between the patient and the healthcare worker, thereby losing trust.” Glory be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trước khi ngủ

Con hít một hơi thật sâu, nhắm mắt và nhớ về ngày sống hôm nay. Con tìm kiếm trong trái tim mình những cảm giác sợ hãi, ngờ vực và buồn bã đã xuất hiện. Những cảm giác này có chi phối con không? Chúng đã gợi lên trong con thái độ gì? Con xin dâng Cha tất cả những điều con đã trải nghiệm ngày hôm nay, và để chính mình được ôm ấp bởi tình yêu của Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Before Sleeping

Take a deep breath, close your eyes, and review your day. Search your heart for the feelings of fear, mistrust, and sadness that have surfaced today. Have these feelings dominated you? What attitudes have they elicited? Offer everything you have experienced today and let yourself be embraced by God’s love. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …