Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Ánh sáng

Con tạ ơn Chúa vì những tia nắng sớm chiếu rạng trong ngày mới hôm nay. “Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy” (Lc 11, 30). Trong Mùa Chay này, xin Chúa hãy cho con trở thành dấu chỉ của lòng vị tha, của tình bạn hữu không mong đợi phần thưởng, của sự quan tâm âm thầm và tinh thần nhiệt tâm hết lòng ở mọi nơi con đến. Hiệp lời cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha cho tất cả những người mắc bệnh nan y, để ánh sáng từ những yếu đuối của họ sẽ soi dẫn con tìm ra sự quan trọng đích thực trong cuộc sống này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Light

Thank the Lord for the light that ignites this new day. “The Son of Man will also be a sign for the people of this time” (Luke 11:30). During this Lent, be a sign of surprising forgiveness, of friendship that expects no reward, of care even in the discreet, of a wholehearted spirit everywhere. Joining the Holy Father, pray for all terminally ill individuals, so that the light of their weaknesses may show us the way to what is truly important in life. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Nghỉ ngơi

Con tạm dừng công việc và lắng nghe những điều Chúa Giê-su đang nói với con qua ĐTC Phanxicô: “Chúng ta phải tiếp tục cố gắng duy trì mối liên kết nhân văn sâu sắc bởi lẽ không một cơ sở chăm sóc sức khỏe nào có thể thay thế được trái tim hay lòng trắc ẩn của con người. Bởi vậy, chúng ta cần tôn trọng quyền tự chủ của bệnh nhân và cam kết mạnh mẽ về sự sẵn sàng phục vụ với tinh thần quan tâm, thấu hiểu, cộng tác và đối thoại.” Sáng danh…

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a Pause

Take a break from your tasks and listen to what Jesus is telling you through Pope Francis. “We must continue to strive to maintain a bond of profound humanity because no healthcare institution can replace the human heart or compassion alone. Therefore, the relationship with the patient requires respect for their autonomy and a strong commitment to availability, attention, understanding, complicity, and dialogue to be an expression of a commitment assumed as service.” Glory be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Chữa lành nỗi sợ trong con

Con tạ ơn Chúa về những điều con trải qua ngày hôm nay, đặc biệt là những giây phút con được thoải mái. Con nhìn vào thẳm sâu trái tim mình. Có thời điểm nào trong ngày con đã cảm thấy sợ hãi? Lúc đó con đã có những suy nghĩ gì? Nỗi sợ dẫn đến sự đóng cửa và bạo lực. Con đã phản ứng thế nào khi đối diện với nỗi sợ? Chúa ơi, xin hãy chữa lành nỗi sợ trong con bằng tình yêu của Ngài, để con không còn xem người khác là kẻ thù hay đối thủ nữa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Healing Your Fears

Express gratitude for what you have experienced today, especially for the moments of comfort. Navigate through the sea of your heart. At what moment of the day did you feel fear? What thoughts came to you then? Fear leads to closure and violence. How did you react? Ask God to heal your fears with love, so you stop seeing others as enemies or competitors. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …