Tông đồ Cầu nguyện, 21.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, khi con bắt đầu một ngày mới, con trông lên Cha để được Cha hướng dẫn. Con xin dâng cả những suy nghĩ, lời nói, việc làm của con hôm nay để cầu nguyện cho ý chỉ của ĐGH Phanxicô trong tháng này là cho những người dấn thân trong công việc phục vụ và truyền giao đức tin tìm được ngôn ngữ phù hợp với thời đại khi đối thoại với các nền văn hoá. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Father, as I begin this day I look to you for guidance. I offer to you all my thoughts, words and deeds today for the intention of Pope Francis for this month, that people, who are involved in the service and transmission of faith, may find, in their dialogue with culture, a language suited to the conditions of the present time. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Không có tình yêu, cả cuộc sống và đức tin đều vô giá trị.” (ĐGH Phanxicô) Xin cho tình yêu được thông truyền qua những việc làm của con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Without love, both life and faith are worthless.” (Pope Francis) May love inform all my actions.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, trước khi đi ngủ, con xin cảm tạ Chúa về tất cả mọi ơn lành mà Chúa đã ban cho cuộc sống của con. Xin giúp con trở nên biết ơn Chúa nhiều hơn nữa. Xin cho những ân sủng của Người được giao truyền qua những hành động thường ngày của con. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Before I sleep, I thank you, Lord, for all the many blessings in my life. Help me to be more grateful to you, allowing your grace to inform my daily actions. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-02-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con tạ …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31/01/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Đức Giêsu nghe được …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *