Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-04-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/04/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày thứ bảy hôm nay với niềm vui cho một ngày sống mới của cuộc sống, và hiến thân để Chúa được sinh ra trong gia đình của con. “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. (Lc 1,35). Nhờ sự giúp đỡ để văn hóa phi bạo lực mà môi trường thúc đẩy đối thoại của con phát triển. “Đối thoại và tình huynh đệ là cách để đương đầu với những khó khăn thực sự và đi đến một thỏa hiệp hòa bình” (ĐGH Phanxicô). Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin this Saturday with joy for another day of life and offer yourself so that the Lord is born through you in your homes. “The holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God” (Lk 1:35). Help so that the culture of nonviolence grows in your environments promoting dialogue. “Dialogue and fraternity are the way to confront real difficulties and arive at a peaceful compromise” (Pope Francis) Our Father.

 CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con đón nhận khoảnh khắc này để quy hướng về lòng mình và cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng. “Trước sự điên cuồng của chiến tranh, chúng con hãy tiếp tục lần hạt Mân Côi mỗi ngày cho hòa bình. Và chúng con hãy cầu nguyện cho các quốc gia có trách nhiệm để họ không đánh mất “mùi con người”, những người muốn hòa bình và biết rõ rằng vũ khí không mang lại bất cứ điều gì tốt đẹp cả.” Đừng sử dụng lời nói làm vũ khí và đừng hành động tàn bạo. Xin cho con luôn được bình an. Con trở lại ngày sống của mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

Receive this moment to recenter your heart and return to prayer with the Pope. “In the face of the madness of war, we continue praying the Rosary each day for peace. And we pray for the nations responsible so that they do not lose “the people’s smell” who want peace and know well that weapons do not bring anything good.” Do not raise the weapon of words nor of aggressive acts. Always peace. Return to your day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Trong sự thinh lặng của màn đêm, con cầu xin Mẹ Maria giúp con biết luôn giữ điều tốt đẹp trong lòng. Con hồi tưởng lại: hôm nay con đã biết rút lại oán hận trong những lúc đau đớn và mệt mỏi, để thay vào đó là quý trọng sự bình yên chưa? Con cầu xin sự tha thứ khi nghĩ đến những trường hợp cụ thể, cho dù chỉ trong một khoảnh khắc, lúc mà con đã không để cho lòng tốt thắng thế. Con chọn những tình huống để cống hiến hết mình với thời gian và sự kiên nhẫn. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

In the silence of the night, I ask Mary for help to learn to keep goodness in my heart at all times. I reflect: did I know how to pull back resenment in the moments of pain or fatigue today, valuing peace instead? I ask forgiveness, thinking in concrete instances–however little they may be–in which I have not let goodness prevail. I choose situations to dedicate myself to with time and patience. Hail Mary…

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …