Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nhắc nhở con rằng, con sẽ gặp khó khăn trên đường theo Chúa, nhưng chính Ngài lại nói: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33). Xin cho Lời của Ngài thấm sâu vào tâm hồn con để con có thể sống nhờ ân sủng của Ngài, nhờ đó có thể bước đi và đồng hành với tha nhân khi đi theo Chúa. Con đặc biệt cầu xin cho những người đang thi hành sứ mạng cổ võ các phong trào và các hội nhóm của Giáo Hội để họ tìm thấy sự khích lệ của Chúa Giê-su. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

In today’s Gospel, Jesus warns us that on the path of following him we will encounter difficulties, but he himself tells us “Take courage, I have conquered the world” (Jn 16: 33). Let his Word penetrate deeply into our hearts so that we can live from his grace, capable of walking and accompanying others in following Him. Let us especially ask for those who carry out the mission of encouraging Church movements and groups so that they find that encouragement that Jesus gives them. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con tạm dừng lại đôi chút trong ngày sống và mở lòng đón nhận những tác động đổi mới của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng, ngoài ham muốn quyền lực, thì sự bất trung còn là một trở ngại khác đối trong việc phục vụ của người Ki-tô hữu đích thực. “Chúng ta nói bằng lời rằng chúng ta muốn phục vụ Chúa và người khác, nhưng trong hành động, chúng ta phục vụ cái tôi của mình và đầu hàng trước khao khát có vẻ như vĩ đại, để được công nhận và đánh giá cao.” Với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, con tìm cách nhận ra điều gì đang ngăn cản ước muốn thực sự của con để phục vụ. Con cầu xin ân sủng của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên con một lần nữa theo như cách phục vụ của Chúa Giêsu.

WITH JESUS DURING THE DAY

I make a stop along my way and open myself to the renewing action of the Spirit. Pope Francis tells us that in addition to the desire for power there is another obstacle to true Christian service: disloyalty. “We say with words that we want to serve God and others, but in deeds we serve our ego, and we surrender to our desire to appear great, to obtain recognition and appreciation.” With the help of the Spirit, I seek to recognize what of this has hindered my true desire to serve. I ask the grace of the Holy Spirit to fill me again with Jesus’ way of serving.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con khép lại một ngày sống của con trong Ngài, và con tìm cách khám phá xem Chúa đã ở đâu trong ngày sống của con. Cảm ơn Chúa vì đã cho con được Chúa Thánh Thần ngự đến. Con có thực sự ý thức được sự cao cả của hồng ân phi thường này không? Hẳn không phải lúc nào con cũng ý thức được. Con xin Chúa giúp con luôn tìm được can đảm đúng đắn để đối mặt với bất kỳ thử thách hay đau khổ nào và để có thể nói với Chúa rằng: “Con đã chiến thắng thế gian!” Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, in You I close my day, and I seek to discover where you were in it. Thank you for announcing the coming of the Holy Spirit to us. Am I really aware of the greatness of this extraordinary gift? Maybe not always. I ask you to help me to always find the right courage to face any trial or tribulation and be able to say with you, Lord: “I have overcome the world!” Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …