Tông đồ Cầu nguyện, 22.10.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-10

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha rất thương yêu, con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn vì quà tặng Cha ban là thánh Gioan Phao-lô II, vị thánh mà chúng con mừng lễ hôm nay. Xin giúp con biết học theo gương thánh nhân, dấn thân chính mình để đem Tin Mừng đến cho những người con gặp gỡ hôm nay. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng mọi suy nghĩ, lời nói và hành động trong ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, I begin this day in gratitude for the gift of St. John Paul II, whose life we celebrate today. Help me to imitate his example and commit myself to bringing the Gospel to all those I encounter today. Through the intercession of Mary, I offer my thoughts words and deed this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12,15) Khi đến lúc chúng ta phải rời bỏ thế gian này, chúng ta sẽ mang theo điều gì? Không có gì là sai trái khi sống một cuộc sống thoải mái và ổn định, nhưng sẽ thật cần thiết để quan tâm lẫn nhau và chia sẻ cuộc sống với những người thiếu thốn hơn. Xin cho chúng con ghi nhớ rằng sẽ có nhiều niềm vui khi cho đi hơn là nhận lại, sự không dính bén và tấm lòng rộng lượng của chúng con sẽ đẹp lòng Thiên Chúa.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Then he said to the crowd, ‘Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one’s life doesn’t consist of possessions.’” (Luke 12:15) What do we take from this life when it comes to our time to leave this world? It isn’t wrong to live with stability and comfort, but it’s essential to care for each other and share with those who have nothing. Let us remember that there’s is more joy in giving than in receiving and that our detachment and generosity please the heart of God.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con kết thúc ngày hôm nay trong tĩnh lặng để chiêm ngắm dung nhan của Thiên Chúa. Hôm nay con đã làm được việc tốt lành nào? Lạy Chúa, liệu có giây phút nào con quay lưng lại với Chúa? Xin tha thứ cho con, và xin giúp con ngày mai trở nên ánh sáng nơi tối tăm, tỏa lan niềm vui của Tin Mừng cho mọi người. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I end this day in silence, contemplating the face of God. What good did I do this day? Were there times when I turned away from you, Lord? Forgive me. Help me tomorrow to be a light in the darkness, radiating to others the joy of the Gospel. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-02-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Hôm nay …

Vì đã trót thề (Thứ sáu Tuần 4 Thường niên)

Lời Chúa: Mc 6, 14-29 14 Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *