Tông đồ Cầu nguyện, 23.10.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-10

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha vì ân sủng của ngày mới. Xin giúp con quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu của những người xung quanh con. Con xin dâng tất cả mọi công việc của ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho các tu sĩ nam nữ biết khơi dậy tính năng động nhiệt thành của mình và biết hiện diện giữa những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề của xã hội và những người thấp cổ bé miệng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I thank you for the grace of another day. Help me to be more attentive to the needs of those around me. I offer all the works of this day for the October intention of Pope Francis, that consecrated religious men and women may bestir themselves, and be present among the poor, the marginalized, and those who have no voice. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.” (Lc 12,37) Hai thái độ có thể giúp chúng ta “chuẩn bị” cho cuộc gặp mặt tuyệt vời với Thiên Chúa chính là cầu nguyện và hành động. Bởi vì lời cầu nguyện mang trái tim chúng ta đến với Chúa và từ đó biết lắng nghe lời Ngài. Hành động dưới sự soi sáng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ làm mọi điều ta có thể theo những gì Thiên Chúa đã chỉ dạy chúng ta.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Blessed are those servants whom the master finds vigilant on his arrival. Amen, I say to you, he will gird himself, have them recline at table, and proceed to wait on them.” (Luke 12:37) Two attitudes can help us “prepare” for our great encounter with the Lord: prayer and action. Prayer because it moves our hearts to God and puts us in an attitude of listening. Action because, enlightened by him, we will do our best to act according to his teachings.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dừng lại đôi phút cuối ngày để nhìn lại những khoảnh khắc đã qua. Con đã sống với sự ý thức rằng Chúa luôn yêu thương và mong muốn con được hạnh phúc hay chưa? Có những khi nào con quay lưng lại với Chúa? Tại sao vậy? Xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm của con, xin Người hãy đến và chữa lành trái tim con, dạy con biết trung thành với Chúa hơn trong mọi sự. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I pause at the end of this day to consider the moments that have passed. Did I live with the knowledge that you, Lord, love me and desire my happiness? When did I turn away from you? Why? Forgive me, Lord. Come, heal my heart and teach me to be more faithful to you. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/01/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Chúa Giêsu “lên núi …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/01/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con mở rộng trái …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *