Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-11-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/11/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Chúa đến viếng thăm con
Con xin dâng ngày sống của mình cho Chúa, đặc biệthơn, con xin đặt vào trái tim Ngài ý cầu nguyện củaĐGH. Chúa mời gọi con nhận ra Ngài, để trở nên ý thứchơn về bước đi của Ngài trong cuộc đời con, về nhữngmón quà, những động lực thiết yếu của Ngài giúp con tồn tại ổn định hơn. Xin cho ngày sống của con một sự chào đón chứ không phải sự từ chối tình yêucủa Chúa cho con. Xin Đức Thánh Cha cũng được ban ân sủng này. Vì ngươi đã không nhận biết thời giờngươi được Thiên Chúa viếng thăm” (Lc 19,44). LạyCha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

You visit me
I offer my day to the Lord and I especially place in his Heart the Pope’s prayer intention. You invite me to recognize you, to become aware of your passage through my life, of your gifts, of the vital force that gives me being and sustains me. May my day be a welcome and not a rejection of the love that you offer me in every event, in my work and in my meetings. May the Holy Father also obtain this grace. “Because you did not recognize the moment when you were visited by God” (Lk 19:44). Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Giáo Hội vẫn tiếp tục duy trì
Con nghỉ ngơi trong ngày để lấy lại sức suy ngẫmnhững lời của Đức Thánh Cha: “ bao nhiêu thế lực, trong suốt lịch sử, đã cố gắng tiếp tục cố gắngphá hủy Giáo hội, từ bên ngoài lẫn bên trong, nhưngtất cả đều qua đi Giáo hội vẫn được duy trì sinhnhiều hoa trái, luôn được an toàn đôi khi khôngthể giải được, như Thánh Phaolô nói, Giáo hội thể tung : ‘Chúc tụng Người vinh hiển đến muônthuở muôn đời‘ (2 Tm 4,18)”. Con cầu xin Chúa, qua Đấng kế vị Thánh Phêrô, để cùng với tất cả các tínhữu, ngài thể trở thành sự mặc khải cụ thể của lòngthương xót của Chúa, qua những cử chỉ cụ thể của tìnhyêu sự phục vụ đối với mọi người

WITH JESUS DURING THE DAY

The Church remains
Take a break in the day to renew my strength and meditate on these words of the Pope: “How many forces, throughout history, have tried – and continue to try – to destroy the Church, from outside and from within, but they all pass away and the Church remains alive and fruitful, inexplicably safe so that, as St. Paul says, she can acclaim: ‘To him be glory forever and ever’ (2 Tim. 4:18)”. Ask the Lord through the successor of Peter that, together with all the faithful, he may be a concrete manifestation of the Lord’s mercy, in concrete gestures of love and service for all people.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Dưới chân Chúa Giêsu 
Con khép lại một ngày sống xem xét lại lòng mình. Con đã làm những việc, lời nói hay hành động nào đểtrở thành công cụ của Chúa? Mặc khó khăn, con muốn biết ơn lòng thương xót tình yêu của Chúa. Nếu những cảm xúc tâm hồn con đang trải qua khiến con xa cách tình yêu của Ngài, con cầu xin ơn thathứ cho sự yếu đuối của mình tìm cách biến đổichúng. Cùng với Mẹ Maria, con muốn tiếp tục bước điđể Mẹ thể hướng dẫn con đưa con đến gần chânChúa Giêsu hơn. Con dâng ngày mai của con lên Chúađể trở thành một người tốt hơn thể giới thiệuChúa Giêsu cho những ai cần biết Ngài. Kính mừngMaria… 

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the feet of Jesus
I close my day and evaluate my heart. What things, words or actions did I do to be an instrument of God? In spite of difficulties, I want to be grateful for your mercy and love. If the feelings that my heart is experiencing are distancing me from God’s love, I ask forgiveness for my weakness and I seek to transform them. Together with Mary, I want to continue walking so that she may be my guide and bring me closer to the feet of Jesus. I offer tomorrow, to be a better person and to be able to show Jesus to those who need to know Him. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …