Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-3, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23.3

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, xin nâng đỡ con trong tuần sắp tới để con tham dự mầu nhiệm vượt qua với niềm hân hoan vui mừng. Xin cho tình yêu của con lớn lên mỗi ngày khi con tham dự bàn tiệc cứu độ. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này, là xin cho toàn thể Giáo Hội hiểu rõ sự cấp thiết phải đào tạo cho cá nhân và cộng đoàn biết phân định thiêng liêng. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, help me during the upcoming week to anticipate with great joy the paschal mystery and may my love grow each day as I approach the feast of our salvation. I offer you this day for the intention of Pope Francis for this month, that the Church may appreciate the urgency of formation in spiritual discernment, both on
the personal and communitarian levels. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Sứ mệnh của người Kitô hữu trên trần gian này thật là tuyệt vời. Vì đó là sứ mệnh dành cho tất cả mọi người, sứ mệnh của phục vụ và không loại trừ bất kì một ai!” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin biến đổi tim con, giúp con mở lòng ra để đón nhận tất cả mọi người.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“A Christian’s mission in the world is splendid, it is a mission intended for everyone, it is a mission of service, excluding no one!” (Pope Francis) Transform my heart, Lord, and open it to receive all people.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trong phút hồi tâm cuối ngày, lạy Chúa, con xin dừng lại để chiêm ngắm sự hiện diện của Ngài. Hôm nay con có xa lánh ai không và điều gì ngăn cản con yêu thương tha nhân? Lạy Chúa, xin hãy ghé thăm và thương xót con. Xin ban ơn cho con để ngày mai con biết sống bác ái với tất cả mọi người. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As I review this day, I pause a moment to consider your presence, Lord. Did I exclude anyone today? What prevents me from loving all people? Visit me, O Lord, and have mercy on me, granting me the grace tomorrow to do what I can to be charitable to all people. [Our Father]

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu Phút Hồi Tâm: “Từ Tro Bụi Đến Vinh Quang”

Mùa Chay là thời điểm Thiên Chúa dành tặng cho con cái của mình, trao …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *