Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-02-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/02/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Thái độ Cấp tiến

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,44). Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy về thái độ cấp tiến, điều dường như là không thể trong mắt loài người. Lạy Chúa, xin giúp con biết mở lòng với Thánh tâm Chúa Giê-su để con biết cầu nguyện cho kẻ bách hại con và yêu được những người con chưa thể, kể cả kẻ thù. Con xin dâng lời nguyện cho ngày sống này hiệp cùng ý chỉ của ĐGH và các việc Ngài trao cho chúng con trong tháng này. Sáng danh….

WITH JESUS IN THE MORNING

Radical Attitude

“But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you” (Matthew 5:44). In today’s Gospel, Jesus presents a radical attitude that seems impossible in human eyes. Pour out your heart to the Heart of Jesus, and ask for the ability to pray for those who persecute you and to love those whom you do not yet love and consider enemies. Dedicate this desire and your entire day for this intention and for what the Pope has entrusted to us this month. Glory be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Hãy giữ tôi

Con tĩnh lặng tâm trí và thở chậm lại. Con nhìn lại sáng nay, nhất là những cuộc gặp gỡ với tha nhân, sau đó con nghe lời ĐGH Phanxicô nhắc nhở: “Chúng ta không bao giờ được chuẩn bị cho bệnh tật, và thường thậm chí không chuẩn bị cho tuổi già. Chúng ta sợ bị tổn thương, và nền văn hóa chiếm hữu của xã hội buộc chúng ta phải phủ nhận điều đó. Yếu đuối không thể đứng vững và vì thế, khi cái ác xâm nhập và tấn công chúng ta, nó khiến chúng ta choáng váng. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là toàn thể Giáo hội phải theo mẫu gương của người Samari nhân hậu trong Tin Mừng, để trở thành một ‘bệnh viện dã chiến’: quả thực, sứ mệnh của Giáo hội được thể hiện trong việc phục vụ và chăm sóc tha nhân.” Sáng danh….

WITH JESUS DURING THE DAY

Hold Me

Calm your mind and breathe slowly. Revisit your morning, focusing on the encounters you have had, and listen to these words from Pope Francis. “We are never prepared for illness, and often not even for old age. We fear vulnerability, and the invasive culture of society pushes us to deny it. There is no place for fragility and so, when evil breaks in and attacks us, it leaves us stunned. That’s why it is so important that, the entire Church confronts itself with the Gospel example of the Good Samaritan, to become a ‘field hospital’: indeed, its mission is expressed in the provision of care.” Glory be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Phút Cuối Ngày

Con hồi tâm và biết ơn về những kinh nghiệm sống hôm nay. Con tự xét lại liệu hôm nay con có gieo hy vọng cho tha nhân không, hay con đang gieo nỗi thất vọng, nản chí? Lạy Chúa, ước gì con biết xây dựng một thế giới đầy tràn hy vọng, luôn mở ra cho anh chị em con. Con tìm và viết lại những việc cụ thể mình có thể làm để gieo rắc hy vọng trong ngày mai. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

A Day Coming to an End

Calm your heart. Express gratitude for what you have experienced today. Have you sown hope or have you sown discouragement? May you build a hopeful world open to others. What can you do tomorrow to sow hope? Be specific and take note. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …