Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/05/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Khởi đầu cuộc hành trình ngày mới hôm nay, con suy ngẫm lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và để cho lời ấy thôi thúc mình: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.” (Ga 17,11b-19) “Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha cho các môn đệ được ‘hoàn toàn nên một’. Ngài muốn các môn đệ nên một với nhau, như chính Ngài và Chúa Cha đã nên một. Chúng ta hãy sống hiệp nhất trong Giáo Hội.”(ĐGH Phanxicô) Con có đang cố gắng sống hiệp nhất trong cộng đoàn của mình hay chưa?

WITH JESUS IN THE MORNING

On this journey that we begin, let us allow ourselves to be challenged by the word of God: “Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are” (Jn 17:11-19). “Jesus prays to the Father that his own be ‘perfectly one.’ He wants them to be “one” among themselves, like Him and the Father. Let there be communion in the Church.” (Pope Francis) How are we living communion in our community? Are we builders of union or discord? In Church groups and movements we are called to be builders of communion. Offer your day. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con tĩnh lặng đôi phút để cảm nhận ra những tác động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần trong con. ĐGH Phanxicô nhắc nhở: “Chúng ta là những chi thể sống động của Giáo Hội, và do đó cần tín thác vào Chúa Thánh Thần, Đấng đang hoạt động trong mọi cộng đoàn, nơi mỗi thành viên và cách đặc biệt trong mỗi người. Chúng ta hãy ý thức hơn về sứ mạng tông đồ và ngôn sứ được trao cho mỗi người chúng ta hôm nay qua những cách thức mới mẻ.” Xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng con tái khám phá sứ mạng truyền giáo của mình trước những nhu cầu của một thế giới đang dần thay đổi.

WITH JESUS DURING THE DAY

I stop for a moment to recognize the action of the Spirit in us which is always dynamic. Pope Francis reminds us, “We are living members of the Church and for this reason we need to trust in the Holy Spirit, who acts in the life of each association, of each member and acts in each one of us. Be aware of this apostolic power and prophetic gift that are given to you today in a renewed way. May the Spirit lead us to rediscover our evangelizing mission in the face of the needs of a changing world.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, hôm nay có những chuyện mà nhiều lần con đã muốn trốn tránh. Hồi tưởng lại những khoảnh khắc ấy, con nhận ra rằng Ngài đang muốn dạy bảo con: hãy mở lòng đón nhận sự mệt mỏi để biến đổi nó. Lạy Chúa, xin giúp sức và bước đi cùng con trên hành trình biến đổi này, để nhờ có một nhãn quan mới, con có thể nhận ra ý nghĩa của những mệt mỏi hằng ngày. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

How many jobs today, Lord, and how many times I wanted to run away so as not to face them. I go through all my “flight” moments. But you teach me that I must enter into tiredness to transform it. Help me on this path of transformation to give meaning and a new horizon to the many daily fatigues. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …