Tông đồ Cầu nguyện, 24.11.2018, Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24-11

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha từ nhân, khi ngày mới bắt đầu, con ngợi khen Cha vì lòng nhân từ tuyệt hảo Cha dành cho con. Xin cho Lời Cha trào dâng trong tâm hồn con, và từ nơi sâu thẳm đó con ước ao phục vụ mọi người và góp phần mình nhiều hơn và hơn nữa cho thế giới, nơi lòng nhân ái và công bình luôn dành phần thắng. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này, xin cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại luôn vượt trội ngôn ngữ của xung đột, mâu thuẫn. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, as this day begins, I praise you for your great goodness to me. May your Word give rise in my heart to a deep desire to serve others and contribute more and more to a world where charity and justice prevail. I offer this day for the intentions of Pope Francis for this month that the language of love and dialogue may always prevail over the language of conflict. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống” (Lc 20,38) Con dành ra vài phút giây để xem xét lại thái độ của mình và nhìn nhận bản thân con có xứng hợp với những gì Chúa đã đòi hỏi nơi con. Lạy Chúa, xin hãy đến trợ giúp những khi con không kiên định với ý muốn của Chúa. Xin ban cho con sức mạnh khi con yếu đuối. Tạ ơn Chúa vì sự hiện diện đầy thương yêu của Người trong cuộc đời con. Xin nâng con đứng dậy từ mọi lỗi lầm và giúp con trở nên giống Chúa hơn nữa qua từng ngày.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“He is not God of the dead, but of the living; for all live to him.” (Luke 20:38) I take a few moments to examine my attitudes and analyze if I am in conformity with what God asks of me. Lord, come to my aid when I am not being consistent with your will. Grant me strength when I’m weak. Thank you for your loving presence in my life. Help me to rise from every fall and seek to become more and more like you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày dần tàn, con xin dành lại ít phút để nhớ về những biến cố đã qua hôm nay. Vào khoảnh khắc nào con nhận ra Chúa đã ở bên con? Lạy Chúa, xin thứ tha cho con nếu như con đã không nhận ra Người. Ngày mai tới xin giúp con lưu tâm đến tiếng Chúa mời gọi và vâng theo ý muốn của Người. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I take a few minutes to remember the events that have passed. At what moments did I recognize that God was with me? Forgive me, Lord, if I didn’t recognize you. Help me tomorrow to be more attentive to your voice and follow your will. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy để …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Những cơn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *