Tông đồ Cầu nguyện, 24.12.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24-12

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong đêm vọng Giáng Sinh của Con Cha, con xin mở tâm hồn mình mà dâng lên lời chúc tụng! Trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của ngài, con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này, cho những người dấn thân vào công việc phục vụ và truyền giao đức tin, có thể tìm được ngôn ngữ phù hợp với các hoàn cảnh của thời đại khi đối thoại với các nền văn hóa. Lạy Cha chúng con ở trên trời

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, on the eve of the Nativity of your Son, I open my heart in praise! In communion with Pope Francis and the Pope’s Worldwide Prayer Network, I offer to you my day for the intention of this month, that people, who are involved in the service and transmission of faith, may find, in their dialogue with culture, a language suited to the conditions of the present time. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

Hãy chiêm ngắm Chúa Giê-su Hài Đồng với lòng khiêm nhường và tình yêu vô bờ bến, hãy thân thưa với Chúa thật đơn sơ rằng: ‘Tạ ơn Chúa đã làm tất cả những điều này vì con!'” (ĐGH Phanxicô)

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Contemplating the Baby Jesus, with his humble and infinite love, let us say to him, very simply: ‘Thank you for doing all this for me!’” (Pope Francis)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hãy nhìn ngắm Thiên Chúa, Ngài đang đứng ở cửa và gõ. Chúa đã trở nên thơ bé, mềm dịu và không được chở che. Ngài kín đáo và lặng thinh, kiên nhẫn chờ đợi để bước vào cuộc sống của con. Chúa ơi, con tiếp rước Người, xin nắm lấy tay con, đi bên cạnh con và chỉ cho con thấy con đường dẫn con đến với Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Behold Lord, you stand at the door and knock. You have become a child, defenseless and mild. Discreet and silent, you wait patiently to enter my life. I welcome you, Lord, take my hand, walk beside me and show me the road that leads to you. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ít Lời “Khi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *