Tông Đồ Cầu Nguyện, 24.3.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24-03

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con bắt đầu ngày mới dưới ánh mắt ấm áp của Cha. Con dâng lên Cha ngày hôm nay, cùng những suy nghĩ, lời nói và hành động của con, để cầu xin cho các cộng đoàn Ki-tô hữu, cách riêng là những cộng đoàn đang bị bách hại, cảm nhận được rằng họ sát gần bên Chúa Ki-tô và xin cho các quyền lợi của họ được tôn trọng. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I begin this day underneath the warmth of your gaze. I offer to you this day, my thoughts, words and deeds, that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Làm ơn! Chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu chống lại tội ác bóc lột con người, đó là điều tiếp tục gây ra những đau khổ không kể xiết.” (ĐGH Phanxicô) Chúa ơi, xin giúp con phấn đấu mỗi ngày để dõi nhìn từng người con gặp như là con cái của Ngài, và hành động để bảo vệ họ.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Please, let us fight together against the crime of human exploitation, which continues to cause unspeakable suffering.” (Pope Francis) Lord, may I strive each day to view each person as a child of God and work to protect them.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày dần khép lại, con tìm đến Chúa để xin ơn bình an. Xin xua tan bóng tối nơi tâm hồn con và đem con đến với ánh sáng của Chúa Kitô. Xin giúp con trở nên minh chứng tình yêu của Chúa trong từng ngày con sống. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day comes to a close, I look to you, Lord, for peace. Dispel the darkness of my soul and bring me the light of Christ. Help me to become a mission of your love each and every day I am alive. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Khoa học có thể giải thích mọi khía cạnh của cầu nguyện không? 

Trong khi khoa học có thể giải thích nhiều bí ẩn của vũ trụ thì …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự gần gũi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *