Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Biến đổi
Con thức dậy với lòng biết ơn một ngày sống mớiđang bắt đầu trong con. Rồi lập tức ông bắt đầu raogiảng Đức Giê-su trong các hội đường, rằng Người Con Thiên Chúa” (Cv 9,1-22). Trong ngày lễ ThánhPhaolô Tông Đồ trở lại, xin Chúa đổi mới toàn bộ con người con, để con nhìn mọi sự theo một cách mới. Mỗikhi con không chấp nhận sự khác biệt giữa bản thân tha nhân, như việc dùng những cái con so sánhvới những điều người khác không để dìm họxuống, đó khi con đang bắt bớ Chúa Kitô giống nhưchàng Sao-. vậy, ngày hôm nay, con xin được dấnthân vào con đường hoán cải nội tâm để chấp nhận sựđa dạng của Giáo hội, làm chứng cho Chúa trên thếgiới. Ngày hôm nay, con sẽ coi đó sứ mệnh của mình. Con sẽ lặp lại lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất của con cái Thiên ChúaLạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Conversion
I wake up grateful for the life that is springing up again in me: “Saul was showing more and more forcefully that Jesus is the Christ.” (Acts 9:1-22) On this feast of the conversion of the Apostle Paul, ask the Lord to renew your whole being to look at things in a new way. Every time you do not accept the differences between you and others, as a source of richness, and try to suppress them, you persecute Christ like Saul. So today embark on the path of inner conversion to accept the diversity of the Church and be a witness to it in the world. Let that be your mission today. Repeat the prayer for the unity of the children of God: Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Tình yêu 
Chính Chúa Đấng dẫn đưa con đến buổi cầu nguyệngiữa trưa này. Người tôi tớ Chúa, ĐTC Phanxicô nhắcnhở rằng phải mở lòng ra với thế giới chinh phục bằng tình yêu. Con suy niệm lời ngàiChỉ tình yêumới dập tắt hận thù, chỉ tình yêu mới chiến thắngsự bất công. Chỉ tình yêu mới hi sinh cho ngườikhác. Chỉ tình yêu mới con đường dẫn đến sựhiệp thông trọn vẹn với nhau”. (Tweet ngày 14 tháng8 năm 2023) Giáo hội rất phong phú về tính đa dạngcủa các nghi thức, con sẽ cố gắng tiếp tục hành trìnhcủa mình trên con đường hiệp nhất tình yêu

WITH JESUS DURING THE DAY

Love 
It is the Lord, who allows you to arrive to this midday prayer. Let Gods servant, Pope Francis reminds you that you must open yourself to the world and conquer it with love Meditate on his words: “Only love extinguishes hatred, only love conquers injustice to the end. Only love makes room for others. Only love is the path to full communion with one another.” (Tweet August 14, 2023) The Church is rich in the diversity of its rites, strive to continue your journey on the path of unifying love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

lại 
Lời mời gọi âm vang trong Lời Chúa sáng nay đã nóivới con: Hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng” (Mc 16,15-18). Vào khoảnh khắc cuối ngày củalễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại, con hồi tâm nhìn vềmột ngày của mình dưới sự hướng dẫn của Chúa ThánhThần. Con phải chứng nhân của Tin Mừng không? Con thể hiệp nhất mọi người như Chúa Kitô không? Nếu , con xin cảm tạ Chúa! Nếu không, xin Chúa thathứ cho sự cứng đầu hững hờ của con. Ngày đangdần tàn ánh chiều chiếu rọi. Xin cho con luôn vữngtin vào Chúa sống giàu tình yêu thương hơn vàongày mai. Xin Đức Mẹ cầu bầu cùng chúng con, để lờicầu nguyện được đến thánh nhan Thiên ChúaKínhMừng Maria…. 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Remaining 
The call resounded this morning in the Word of God, which said to me: Go into all the world and proclaim the Gospel” (Mk 16:15-18). In the evening of this day, the feast of the conversion of the Apostle Paul, review your day under the guidance of the Holy Spirit. Have you been a witness of the Good News? Have you been able to unite people like Christ? If so, thank the Lord! If not, ask for forgiveness for your closed-mindedness and lukewarmness. The day is already waning and the evening is upon us. Remain in the Lord and live more fraternal moments tomorrow. Ask the Blessed Virgin Mary for her intercession in order to achieve this. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …