Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-02-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/02/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lắng nghe lời Chúa

Bình minh đã ló rạng, bắt đầu ngày mới bằng việc cầu xin Chúa ban cho con một tâm tình biết ơn cảm tạ vì món quà của đức tin. “Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: ‘Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người'” (Mc 9, 7). Lạy Chúa, xin chỉ dạy con cách mở lòng và lắng nghe Lời Chúa trong suốt hôm nay. Con xin dâng ngày sống này theo ý cầu nguyện trong tháng của ĐTC: cầu cho những người đang hấp hối và gia đình của họ. Xin Chúa cho họ nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ cần thiết cả về thể lý lẫn tinh thần. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Listen to the Lord

Begin your day by giving thanks for the gift of faith. “A cloud appeared and covered them with its shadow, and from the cloud, a voice came: ‘This is my beloved Son; listen to him'” (Mark 9:7). Today, try to open your heart and listen to what God is asking of you. Offer your day for the Pope’s intentions for this month: that patients in the terminal phase of their lives, and their families, always receive the care and support they need, both medically and spiritually. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Cầu cho những ai dễ tổn thương nhất

Con dừng vài giây để cầu nguyện và nghỉ ngơi, hướng tâm tình theo lời ĐTC Phanxicô. “Chúng ta đều rất mong manh yếu đuối và cần đến lòng thương xót để biết dừng lại, để đến gần, chữa lành, và vực dậy. Lời mời gọi cầu nguyện cho hoàn cảnh của những người bệnh là hồi chuông cắt ngang sự thờ ơ và làm chậm lại những ai tiến bước mà không biết dừng chân như thể không có sự hiện diện của anh chị em mình.” Sáng danh…

WITH JESUS DURING THE DAY

Praying for the Most Fragile

Take a moment to pray and rest, guided by these words of Pope Francis. “We are all fragile and vulnerable, and need that compassion which knows how to pause, approach, heal, and raise up. Thus, the plight of the sick is a call that cuts through indifference and slows the pace of those who go on their way as if they had no sisters and brothers.” Glory be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Bày tỏ lòng biết ơn

Con tổng kết ngày sống này với tâm tình cảm tạ ơn lành đặc biệt mà Chúa đã trao ban. Sáng nay, con đã tỉnh giấc với tâm trạng như thế nào? Con có cảm thấy buồn bã hay cô đơn? Con thổ lộ với Chúa những thử thách mà con đã đối mặt ngày hôm nay và xin Chúa biến đổi chúng thành những việc phục vụ vì tha nhân. Xin cho con luôn tìm đến Ngài để trái tim con cũng được Ngài dần biến đổi. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Expressing Gratitude

Gather your day. Be thankful for a special grace that you received today. In what mood did you wake up? Did you feel sad or lonely? Speak to the Father about the challenging moments of your day and hand them over, asking to help transform them into the service of others. Pray that your heart may be transfomed and seek God’s assistance in fulfilling this transformation. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …