Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-07-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/07/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Vào buổi sáng ngày hôm nay, con đến với Ngài, lạy Chúa, để dâng lên Ngài điều con chưa biết về cuộc đời con. Cùng Thánh Giacôbê Tông đồ mà hôm nay chúng con mừng kính, con muốn trở thành một nhân chứng đáng tin cậy. Nhưng con lấy sức mạnh từ đâu? Con có thể làm điều đó trong Bí Tích Thánh Thể, vốn là nguồn mạch và chóp đỉnh của mọi đời sống Kitô hữu. Vâng, lạy Chúa, con xin dâng Chúa ngày hôm nay như chính Chúa đã hiến thân cho con dưới hình bánh và rượu. Con nguyện xin Chúa giúp mỗi Kitô hữu đã được rửa tội tái khám phá ý nghĩa cuộc đời mình bằng việc dâng hiến chính mình cho Ngài khi rước lễ. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

On the morning of this day, I come to You, Lord, to offer you the unknown of my life. With the apostle James whose feast it is, I want to be your credible witness. But where do I draw my strength? I do it in the Eucharist which is the source and summit of all Christian life. Yes Lord, I offer you this day as you yourself give yourself to me under the guise of bread and wine. I ask you to help each baptized person to rediscover the meaning of his life by offering himself to you at each communion. Our Father..

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

“Thánh Thể mời gọi chúng ta hoán cải từ sự thờ ơ sang lòng trắc ẩn, từ sự lãng phí sang sẻ chia, từ ích kỷ sang yêu thương, từ chủ nghĩa cá nhân sang tình huynh đệ. Không có Thánh Thể đích thực nếu không có lòng trắc ẩn đối với nhiều người là những ‘Lazarô’ đang đi bên cạnh chúng ta.” Vào giữa ngày hôm nay, con suy niệm những lời này của Đức Thánh Cha.

WITH JESUS DURING THE DAY

“The Eucharist invites us to a conversion from indifference to compassion, from waste to sharing, from selfishness to love, from individualism to fraternity. For there is no true Eucharist without compassion for the many people who are “Lazarus” walking alongside us.” In the middle of this day, I meditate on these words of the Holy Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Con tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay sắp kết thúc. Con để cho mình được soi sáng bởi các vị “tông đồ” đã đồng hành cùng con, trung tín trong việc nhỏ, và Ngài đã trao phó cho họ nhiều hơn. Con xem lại những gì con đã trải qua trong ngày sống kể từ buổi bình minh và con biết ơn về những điều nhỏ bé mà con đã trao đi vì tình yêu và phục vụ, chính là những món quà tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, xin tạ ơn Ngài vì những cơ hội đó! Con tự hỏi liệu có một ai mà con đã không đáp lại họ bằng tất cả tình yêu có thể, và nếu con phát hiện ra sự mong manh của mình, con cầu xin ơn tha thứ. Con phó thác cho Chúa những kinh nghiệm sống của mình, và con xin Ngài gìn giữ con trong thời gian còn lại, và giúp con tiếp tục ngày mai với lòng trung tín trong các bổn phận hằng ngày của mình. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I thank the Lord for the day that is ending. And I let myself be enlightened by the apostles who accompanied you, being faithful in little, and you entrusted them with more. I review what I have lived since dawn and I am grateful for the little things in which I have been able to give love and serve, gifts of your love. I give thanks for those opportunities! I wonder if in some of them I have not responded with all the love I am capable of, and if I discover my fragility, I ask your forgiveness. I surrender to the Lord what I have lived, and I ask him to save my rest and help to continue tomorrow with fidelity in my daily duties. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Phục vụ …

3 trở ngại có thể ngăn cản chúng ta cầu nguyện

Dù có nhận ra hay không, chúng ta có thể chọn không cầu nguyện vì …