Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-02-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/02/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Cho đi

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì ngày mới này, vì những hồng ân dồi dào mà Ngài ban cho con. “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36). Lạy Chúa, xin giúp con noi gương lòng nhân từ của Chúa, để trong gia đình, cộng đoàn, và cả nơi làm việc, con biết kiềm chế sự xét đoán, rộng lòng tha thứ, và cho đi không màng đáp trả. Xin cho con hiểu rằng một cử chỉ tử tế, một sự quan tâm chân thành có thể đổi mới, an ủi, và chữa lành muôn mối tương quan. Hôm nay con xin dâng lên Ngài những người mắc bệnh nan y, xin Ngài ban cho họ sức mạnh và niềm an ủi, được chăm sóc và hỗ trợ cần thiết cả về mặt y tế lẫn tinh thần. Sáng danh…

WITH JESUS IN THE MORNING

Giving

Express gratitude for this new day and for the gifts that have been given to you. “Be merciful, just as your Father is merciful” (Luke 6:36). In your family, community, and work relationships, may you refrain from judging. May you forgive, and give without expecting anything in return. Understand that a kind gesture and renewed attention can transform relationships. Dedicate this particular day for the terminally ill, praying that they always receive the necessary care and support, both medical and spiritual. Glory be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Giây phút Cầu Nguyện

Con mở đầu buổi chiều với những lời tâm huyết của ĐGH Phanxicô: “Dịch bệnh đã đánh thức trong chúng ta lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh thầm lặng hàng ngày của những người làm việc trong lĩnh vực y tế và nghiên cứu y khoa. Tuy nhiên, vượt qua thảm kịch tập thể khổng lồ này, chỉ đơn giản tôn vinh những anh hùng là chưa đủ. Covid-19 đã thử thách và phơi bày những giới hạn trong mạng lưới chuyên môn và tinh thần đoàn kết hùng mạnh của chúng ta, hé lộ những khiếm khuyết trong hệ thống an sinh xã hội hiện tại. Vì vậy, ở mọi quốc gia, lòng biết ơn cần phải đi kèm với việc tích cực tìm kiếm các chiến lược và nguồn lực để đảm bảo mọi người đều có quyền tiếp cận chăm sóc y tế, chính là quyền cơ bản về sức khỏe.”

Sáng danh…

WITH JESUS DURING THE DAY

A Moment of Prayer

Begin the evening with these words from Pope Francis. “The years of the pandemic have increased our sense of gratitude for those who work daily in health and medical research. But leaving behind such a great collective tragedy, it is not enough to honor the heroes. Covid-19 has tested this great network of skills and solidarity and has shown the structural limits of existing social assistance systems. Therefore, gratitude must be accompanied in all countries by an active search for strategies and resources to ensure that every human being has guaranteed access to medical care and the fundamental right to health.” Glory be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Kết thúc một ngày

Ngày đã tàn, con dừng lại một chút để suy ngẫm về những gì đã qua. Con tạ ơn Chúa vì những ân sủng Ngài ban tặng trong ngày hôm nay: những người con gặp gỡ, những nơi con đi qua, những khoảnh khắc đáng nhớ. Những anh chị em nào con đã được gặp gỡ hôm nay? Trong những mối tương tác ấy, có ai khiến con phiền muộn, giận dữ, hay tổn thương không? Lạy Chúa, xin Ngài soi sáng trái tim con, giúp con nhận ra những điều cần buông bỏ, những điều mà không giúp ích được gì cho con và tha nhân. Con ghi nhớ những khám phá trong nội tâm và dâng những điều đó lên cho Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the End of the Day

Take a pause at the end of your day. Express gratitude for the people, places, and moments of today. How were the encounters with your brothers and sisters? Do you remember any that caused you concern or annoyance? Examine your heart and free it from what doesn’t help you. Take note of what you discover and surrender it to God. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lời Hằng Sống …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …