Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-11-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/11/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Chúa Kitô Vua 
Vào Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ này, con xin dâng ngày sống của con lên cho Chúa, dọn lòngmình để Lời Chúa vang vọng trong tâm hồn xưaTa đói, các ngươi đã cho ăn” (Mt 25, 31-46). Ngườiăn xin, người túng thiếu đưa tay ra đó chính ChúaGiêsu; người bệnh tôi phải đến thăm ChúaGiêsu; nhân đó Chúa Giêsu; người đói khát đó Chúa Giêsu”. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này” (ĐTC Phanxicô). Rồi đây, chúng con sẽ bị phán xét bởitình yêu thương dành cho nhau. Con nguyện xin chotình huynh đệ luôn trọng tâm những mối quan tâmcủa Đức Thánh Cha. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Christ the King
On this last Sunday of the liturgical year, I offer my day to the Lord and I prepare to let the words of the Gospel resound in my heart.”For I was hungry and you gave me food” (Mt 25:31-46). “That beggar, that needy person who reaches out his hand is Jesus; that sick person whom I must visit is Jesus; that prisoner is Jesus; that hungry person is Jesus”. Let us think about this” (Pope Francis). We will be judged by the love with which we have treated each other. May fraternity always be at the center of the Pope’s concerns. Our Father.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Với cuộc đời của chính mình 
Đức Thánh Cha giúp con bằng những suy niệm chiềunay. Chứng hiệu quả đích thực nhất hệ tạichỗ: hành vi đời sống của mình không mâu thuẫnvới những lời mình rao giảng dạy cho người khác. Hãy dạy cách cầu nguyện bằng lời cầu nguyện, tuyênxưng đức tin bằng chính lòng tin, làm chứng bằngchính đời sống của mình.”Làm thế nào con thểđồng hành với sự sống của Giáo hội của Đức ThánhCha trong đời sống cụ thể của con?

WITH JESUS DURING THE DAY

With one’s own life
The Pope helps us with his words to pause this afternoon. “The most effective and authentic witness consists in not contradicting with one’s behavior and with one’s life what one preaches with words and what one teaches others. Teach how to pray by praying, proclaim the faith by believing, give witness with your life.” How do I accompany the life of the Church and of the Pope in my concrete life?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vị vua của đời con 
Con tâm sự riêng mình với Chúa Giêsu, nhìn lại những con đã làm ngày hôm nay. Con biết ơn từng chi tiết, từng cử chỉ từng lời động viên. Trong ngày lễ ChúaKitô Vua này, con muốn quy phục khẳng định rằngChúa thực sự Vua của cuộc đời con, ban cho con nhưchính con , tất cả những con . Con xin thúnhận những yếu đuối của mình trước lòng thương xótcủa Chúa, cầu xin ơn tha thứ để tiếp tục sứ mạng con đã được giao phó. Cùng với Mẹ Maria, con xin dângngày mai cho ý cầu nguyện trong tháng đặc biệt chonhững người trẻ biết theo Chúa GiêsuKính mừngMaria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

The King of my life
I talk alone with Jesus, looking at what I did this day. I am grateful for every detail, every gesture and every word of encouragement. On this feast of Christ the King, I want to surrender and affirm that he is truly the King of my life, giving myself as I am and what I have. I acknowledge my weaknesses before the mercy of God and ask for forgiveness in order to continue with the mission entrusted to me. Together with Mary, I offer tomorrow, for the prayer intention of the month and especially for the young people who follow Jesus. Hail Mary 

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lắng nghe lời …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thái độ Cấp …