Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-11-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/11/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Hiến dâng tất cả
Khởi đầu ngày mới, con mở lòng đón nhận lời Chúamời gọi con hãy cho đi những con cần chứ khôngphải những còn thừa, trao đi cả chính bản thâncon trong những điều con trao ban. Quả vậy, tất cảnhững người kia đều rút từ tiền bạc thừa của họ, bỏ vào dâng cúng; còn này, thì rút từ cái túngthiếu của mình, bỏ vào đó tất cả những đểnuôi sống mình.” (Lc 21,4). Chúng ta được mời gọimau mắn trao ban mọi năng lực Chúa ban, không phảisau khi đã sử dụng chúng cho các mục tiêu nhân củariêng mình” (ĐTC Phanxicô). Con cầu nguyện cho ĐứcThánh Cha, cùng với toàn thể dân Chúa, thể thực thiđiều ấy trong cuộc sống thường nhật. Lạy Cha chúngcon…

WITH JESUS IN THE MORNING

Give everything
I receive the new day by opening myself to your word, which invites me to give what I need and not what I have left over, to give myself in what I give. “But she, from her poverty, has offered her whole livelihood” (Lk 21:4). “We are called to give immediately without reserve any of our talents, not after having used them for our personal or group objectives” (Pope Francis). I pray that the Pope, accompanied by all the people of God, may live this attitude in everyday life. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Hiệp hành trong cầu nguyện 
Trong giờ nghỉ trưa, con đồng hành cùng Đức ThánhCha trong sứ mệnh chèo lái con thuyền của ThánhPhêrô“Ở đâu nhu cầu thì Giáo hội phảiđó. Trước sự điên cuồng của chiến tranh, hãy tiếp tục cầunguyện mỗi ngày với kinh Mân Côi cho hòa bình. chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các quốcgia để họ không quênnghĩ về người dân‘, nhữngngười mong muốn hòa bình biết rằng khí, bạo lực không bao giờ mang lại điều đó.” Con cùngĐức Thánh Cha cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo thếgiới. Con đồng hành với sứ mạng của ngài bằng lời cầunguyện của mình

WITH JESUS DURING THE DAY

Accompanying with prayer
In this pause, let us accompany the Pope in his mission to steer Peter’s boat. Wherever there is a need, the Church must be there. In the face of the madness of war, let us continue, to please pray the Rosary for peace every day. And we pray for the leaders of nations, so that they do not lose “the sense of the people,” who want peace and know well that weapons never bring it.” Let us pray with the Holy Father for the leaders of the world. Let us accompany his mission with our prayer.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khát khao Chúa Giêsu 
Vào giờ cuối ngày, con ngắt mình khỏi nhịp sống hối hảcủa thế giới, khỏi tất cả mọi người tự hỏi bản thân: Hôm nay con thực sự biết ơn không? Con thuậntheo ý Chúa trong công việc của mình không? Con đãcống hiến hết mình chưa? Con khát khao được đầy trànsự hiện diện tình yêu của Chúa Giêsu. Tâm hồn con tìm kiếm nguồn nước hằng sống vĩnh cửu. Xin Chúatha thứ cho những khoảnh khắc thiếu sót của con đốivới bản thân hoặc với người khác. Lạy Mẹ Maria, xingiúp con trở nên một người tốt hơn vào ngày mai, cùnglời cầu nguyện với Đức Thánh Cha PhanxicôKínhmừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thirsting for Jesus
At the end of this day, I take a break from the rhythm of the world, I get away from everyone and I ask myself: Was I really grateful today? Did I accept God’s will in my chores? Did I give all of myself? I want to be filled with the presence and love that Jesus gives me. My spirit seeks that spring of living and eternal water. I ask forgiveness for the moments in which I have done wrong, with myself or with other people. Help me, Mary, to be a better person tomorrow, in prayer with Pope Francis. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lắng nghe lời …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thái độ Cấp …