Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-12-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/12/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lễ Thánh Gioan, Tông đồ và Thánh sử
Vào ngày mới này, con đặt cuộc sống của con vào tay Chúa. “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu” (Ga 20, 2-8). Con có thường trải qua những thời khắc khó khăn và lạc mất niềm hy vọng trong cuộc sống không? Thánh Gioan và Phêrô đã chạy trong nỗi tuyệt vọng vì Thiên Chúa của họ đã biến mất, nhưng niềm tin tưởng được gặp lại Chúa thì mạnh mẽ hơn và ngay lập tức mọi thứ trở nên thật ý nghĩa. Đôi khi thật khó để tìm thấy sự tích cực khi con bị bao vây giữa những tiêu cực, nhưng nếu con tín thác vào Thiên Chúa, Ngài sẽ củng cố lòng tin của con. Con dâng ngày sống hôm nay hiệp cùng ý cầu nguyện hàng tháng của ĐGH Phanxicô. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Feast of Saint John, Apostle and Evangelist
On this new day, I place my life in your hands, Lord. “They have taken the Lord out of the tomb, and we don’t know where they have put him!” (John 20:2-8). How often in your lifr do you go through a period of difficulty and lose hope? John and Simon Peter were running in despair at the loss of their Lord, but their faith in the reunion was stronger and suddenly everything made sense. Sometimes it is difficult to find the positive when we are surrounded by the negative, but if we trust in the Lord, He will strengthen our faith. Offer this day for the monthly prayer intention of Pope Francis. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Vượt qua những rào cản 
Trong ngày Lễ Thánh sử Gioan, con mở rộng lòng mình cho những chứng tá tình yêu của vị tông đồ Chúa Giêsu. Với ĐGH Phanxicô, con nhắc lại vai trò của cộng đoàn trong ý cầu nguyện tháng này: “Các cộng đoàn giáo xứ nên cố gắng nuôi dưỡng nơi các tín hữu một thái độ chào đón đối với anh chị em khuyết tật. Việc kiến tạo một giáo xứ dễ tiếp cận không chỉ đòi hỏi phải loại bỏ các rào cản vật lý, mà trên hết cần có thái độ cũng như hành động gắn kết mật thiết và mang tính phục vụ của các thành viên trong giáo xứ dành cho người khuyết tật và gia đình họ. Mục tiêu là vượt qua chữ ‘họ’, để chỉ còn lại ‘chúng ta’.”

WITH JESUS DURING THE DAY

Overcoming barriers
On this day of St. John the Evangelist, open your heart to the loving witness of this disciple of Jesus. With Pope Francis, recall the role of the community in his prayer intention for this month: “Parish communities should strive to foster in the faithful a welcoming attitude towards persons with disabilities. The creation of a fully accessible parish requires not only the removal of architectural barriers, but above all attitudes and actions of solidarity and service on the part of parish members towards persons with disabilities and their families. The goal is to overcome the “them”, so that there is only the “us”.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Sẵn sàng để Yêu thương 
Con biết ơn vì một ngày sống dần kết thúc. Con nhận thức ngày sống của mình bắt đầu và kết thúc như thế nào? Con đã sống tâm tình phó thác và sẵn sàng với Chúa và người khác ra sao? Con có kết hợp những cử chỉ sống hằng ngày của mình với ý nguyện mà ĐGH Phanxicô đã trao phó cho con không? Con có bỏ quên ai đó khỏi lòng mình chăng? Con tận dụng giây phút này để suy ngẫm, cùng cầu xin ơn tha thứ cần thiết. Con suy tư về một quyết tâm để tình yêu của Chúa Giêsu dẫn dắt đời sống con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Available to Love
Be grateful for the day that is ending. Become aware of how your day began and how you are concluding the day. Have you lived an attitude of offering and availability to God and to others? Have you been able to unite your daily gestures the intention that Francis entrusted to us? Has anyone been excluded from your heart? Use this moment to reflect, and to ask for forgiveness if necessary. Reflect on a resolution so that the love of Jesus may take the lead in your life. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …