Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-3, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27.3

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha giàu lòng thương xót, Tuần Thánh đã sắp hết, xin Thần Khí Cha thêm sức giúp con can đảm vác thập giá mình mỗi ngày. Hôm nay, con xin dâng tất cả lên Cha để cầu nguyện cho những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, as Holy Week draws closer to its conclusion, may your Spirit strengthen me as I pick up my daily crosses. I offer everything today for the intention of Pope Francis for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“How beautiful it is to see when young people are ‘street preachers,’ joyfully bringing Jesus to every street and every corner of the earth!” (Pope Francis) Propel me forward, Lord, to bring your love to all people.
WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Thật đẹp biết bao khi chứng kiến người trẻ trở nên ‘những nhà truyền giáo trên đường phố’, hân hoan mang Đức Kitô đến từng nẻo đường và mọi chân trời góc bể của thế giới!” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin hãy sai con đi, mang tình yêu của Ngài đến với tất cả mọi người.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi hồi tâm nhìn lại ngày sống, con tự vấn lòng mình. Hôm nay, liệu rằng con đã trở thành “nhà truyền giáo trên đường phố’, tràn đầy lòng hăng hái mang Chúa đến với mọi người hay chưa? Có những trở ngại nào ngăn cản con sống lòng nhiệt thành ấy? Ôi lạy Chúa, xin hãy chữa lành hồn con, ban ơn cho con để ngày mai con được tràn đầy nhiệt huyết ra đi rao giảng Tin Mừng dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As I review this day, I examine my heart. Was I a ‘street preacher,’ today, filled with zeal to bring Christ to others? What obstacles prevent me from living with this zeal? Heal my heart, O Lord, and grant that tomorrow, I may be led by your Spirit with a renewed energy for your Gospel. [Our Father]

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Gioan Tẩy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *