Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Như một Đấng có thẩm quyền

Chúa Nhật hôm nay, con cảm thấy mình là một phần của Giáo Hội, cùng với tất cả anh chị em, con cầu xin Chúa Cha hiệp nhất mỗi người chúng con với Trái Tim của Chúa Giêsu Con Cha, Đấng dâng chính mình cho chúng con trong Bí tích Thánh Thể. “Họ kinh ngạc trước sự dạy dỗ của Người, vì Người dạy như một Đấng có thẩm quyền chứ không phải như các thầy thông giáo.” (Mc 1,21-28) Lạy Chúa, con dâng ngày hôm nay lên Chúa với mong muốn qua Lời Chúa con được Ngài dạy dỗ. Con tạ ơn Chúa vì món quà là Giáo Hội: mặc dù có tội lỗi, nhưng Giáo Hội vẫn là nơi cư ngụ của Chúa Thánh Thần. Xin ban cho Giáo Hội ân sủng để đạt đến sự đa dạng và thánh thiện. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

A man of authority

On this Sunday, we feel a part of the Church, together with all our brothers and sisters, and we ask the Father to unite each and every one of us to the Heart of his Son Jesus, who offers himself for us in the Eucharist. “They were astonished at his teaching, for he taught as a man of authority and not as the scribes.” (Mk 1:21-28) Lord, we offer you our day with the desire to let ourselves be taught by you, by your Word. I thank you for the gift of your Church: though sinful, she is inhabited by your Holy Spirit. Give her the grace to advance in diversity and holiness. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Hiệp nhất và đa dạng

Tháng này con cầu nguyện cho sự đa dạng trong Giáo hội; con lắng nghe những lời của ĐTC về mối liên hệ giữa hiệp nhất và đa dạng: “Có hai cám dỗ thường xuyên phải tránh để duy trì sự hiệp nhất đích thực: thứ nhất là tìm kiếm sự đa dạng mà không có hiệp nhất, chẳng hạn muốn phân biệt bản thân bằng cách tạo ra các phe nhóm riêng, hoặc bằng cách trở nên cứng nhắc trong lập trường của mình, đánh giá rằng người nào là tốt nhất hoặc người nào luôn đúng, … Sự cám dỗ khác cần tránh là tìm kiếm sự hiệp nhất mà không có sự đa dạng, bởi vì khi đó hiệp nhất trở thành đồng nhất và nghĩa vụ phải làm mọi việc cùng nhau, mọi thứ giống nhau, luôn suy nghĩ theo cùng một cách, … điều này loại bỏ mọi tự do.”

WITH JESUS DURING THE DAY

Unity and Diversity

This month we pray for diversity in the Church; let us listen to the words of the Holy Father on the link between unity and diversity: “There are two recurring temptations to be avoided in order to preserve true unity: the first is that of seeking diversity without unity, for example by wanting to distinguish oneself by creating coalitions, or by becoming rigid in one’s own positions, judging that one is the best or that one is always right (…) The other temptation to be avoided is that of seeking unity without diversity, because then unity becomes uniformity and an obligation to do everything together, everything the same, to think always in the same way, …) The other temptation to avoid is to seek unity without diversity, because then unity becomes uniformity, and the obligation to do everything together, everything the same, to think always in the same way (…). …. The other temptation to avoid is to seek unity without diversity, because then unity becomes uniformity, and the obligation to do everything together, everything the same, to always think in the same way, which eliminates all freedom.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Những cảm xúc trong trái tim con

Lạy Chúa, con ở đây trong thinh lặng của buổi tối này, hồi tưởng những điều con đã trải qua hôm nay. Trong lòng con có những cảm xúc nào? Con có hòa hợp với Chúa Thánh Thần, Đấng ban tặng niềm vui, bình an, lòng nhân hậu và hiền lành không? Nếu không, con có thể thấy đâu là điều đang kích động con, và nguyên nhân của cuộc đấu tranh nội tâm này là gì? Lạy Chúa, xin đón nhận con trong lòng thương xót của Chúa và ban bình an cho con. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con cầu xin ngày mai Chúa ban cho con ơn được chỉ bảo bởi Lời của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The feelings of my heart

Here we are, Lord, in the silence of the evening, rereading what we experienced on Sunday. What feelings we have in our heart? Are they in harmony with the Holy Spirit, whose gifts are joy, peace, kindness and gentleness? If not, We can see what is agitating us and the causes of this inner struggle. Come, Lord, receive us in your mercy and bring us peace. Through Mary’s intercession, we ask that tomorrow you give us the grace to let ourselves be taught by your Word. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …