Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-12-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/12/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lễ Các Thánh Anh Hài

Lạy Cha, tạ ơn Cha đã ban cho thế giới những người sống và làm việc vì trẻ em, nhất là với những em thiệt thòi hơn cả. “Vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy” (Mt 2,13-18). Lạy Chúa, trên thế giới này vẫn còn nhiều hận thù và bất công, xin hãy mở rộng lòng con để con không trở nên vô cảm với những người đau khổ, đặc biệt là các trẻ em. Xin chỉ cho con, lạy Chúa, điều con có thể làm cho các em hôm nay. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Feast of the Holy Innocents Thank you, Lord for the people who work with children, especially with the most disadvantaged. “Herod goes in search of the Child to kill him” (Mt 2:13-18). There is still much hatred and injustice in the world. Open your heart so that it does not become insensitive to those who suffer, especially children. Lord, show me what I can do for them today. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Theo chân Chúa

Nhân ngày lễ kính các Thánh Anh Hài bị giết do lệnh của vua Hêrôđê, xin Chúa để nỗi đau của thế giới thấm đượm tâm hồn con. “Để bước theo chân Chúa Giêsu, chúng ta phải trút bỏ những gánh nặng đang vướng mắc và cản trở chúng ta. Và những gánh nặng đó là gì? Chúng cũng chính là những đam mê tiêu cực đã ngăn cản Vua Hêrôđê và triều đình của ông nhìn nhận và chào đón sự ra đời của Chúa Giêsu. Những đam mê ấy là: sự gắn bó với quyền lực và tiền bạc, kiêu ngạo, đạo đức giả và dối trá. Những gánh nặng này đã ngăn cản họ đến Bêlem, loại trừ họ khỏi ân sủng Giáng sinh và ngăn cản họ đến với con đường hòa bình” (ĐGH Phanxicô)

WITH JESUS DURING THE DAY

Following in the footsteps

On this day of the Holy Innocents, killed by the order of Herod, let the pain of the world enter into your heart. “In order to follow in the footsteps of Jesus, we must shed the burdens that entangle and block us. And what are those burdens? They are the same negative passions that prevented King Herod and his court from recognizing and welcoming the birth of Jesus: attachment to power and money, pride, hypocrisy and lying. These burdens prevented them from going to Bethlehem, exclude them from the grace of Christmas and closed their access to the way of peace” (Pope Francis)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Sự mới mẻ của Thần Khí

Ngày đã kết thúc, con nhìn lại và biết ơn những gì mình đã trải qua. Xin Chúa giúp con nhìn ra đâu là điều mới mẻ đã mang đến cho con luồng ánh sáng mới, sự hiểu biết mới, những cuộc gặp gỡ mới và những con người đã mang đến cho con một góc nhìn mới, một cách cảm nhận và nhìn nhận thực tế khác. Họ đã giúp con hiểu thêm gì về Chúa? Con suy ngẫm về những gì mình nhận ra. Một trong những mục tiêu của Thượng Hội đồng là thu hút sự tham gia của người khuyết tật. Họ có nhiều thứ để cho đi. Con cầu nguyện để sự mới mẻ của Thần Khí dẫn dắt con biến mục tiêu này thành hiện thực. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The newness of the Spirit

Collect the day. Bring to your heart what you have experienced and be grateful for it. Give your attention to those moments that are new. That have brought you new light, new understanding, new encounters and people that have given you a new perspective, a different way of feeling and seeing reality. What news of God did they bring to you? Reflect on what you discover. One of the objectives of the Synod is to involve people with disabilities. They have much to give. Pray that the newness of the Spirit will lead us to make this goal a reality. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hoà giải Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự vâng phục …