[Tông Đồ Cầu Nguyện]: 28.7.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-07

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con tạ ơn Cha vì ngày mới hôm nay. Con xin dâng lên tất cả những gì xảy đến hôm nay cho Giáo hội, cho Đức Giáo Hoàng, cùng tất cả anh chị em trong Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu này. Con cũng xin dâng cách đặc biệt cho những người đang thực thi công lí, xin cho họ biết làm việc với tinh thần liêm chính, và mọi điều bất công đang lan tràn trên thế giới sớm chấm dứt. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, thank you for this new day. I offer all that happens today for the Church, for Pope Francis, for all the brothers and sisters of this Worldwide Network of Prayer! I offer it in a particular way that those who administer justice may work with integrity, and that the injustice which prevails in the world may not have the last word. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chúa Giêsu biểu lộ một khuôn mặt tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho tình yêu của Chúa thúc đẩy con, để con cũng yêu tha nhân như vậy.

WITH JESUS DURING A DAY

“Jesus reveals the love-filled face of God.” (Pope Francis) Lord, may your love inspire me to love others in return.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con gõ cửa nhà Chúa vào cuối ngày hôm nay. Xin hãy đến chữa lành trái tim con, biến đổi nó trở thành một trái tim biết yêu mến hết thảy mọi người, không vì họ là ai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, I knock at your door at the end of this day. Come and heal my heart, transforming it into a heart that loves all people, no matter who they are. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Ngồi nhìn lại quãng đời qua

Ngồi nhìn lại quãng đời qua, ngay từ thuở bé, tôi đã thấy rất nhiều …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Cùng Đức Giáo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *