Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-03-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY29/03/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

​​

Thập giá

Con bắt đầu ngày mới với tấm lòng biết ơn. Hôm nay, Chúa Giêsu – người bạn của con – Người đã dâng hiến với sự vâng phục hoàn toàn của mình, sau khi đi trên con đường của Chúa Cha hướng dẫn, với sự tự do tuyệt đối, Người đã quyết định trở thành Của Lễ Tình Yêu. “Thế là đã hoàn tất!” (Ga 19,1-19,42). Hôm nay con dành thời gian để thinh lặng, đặt cuộc đời của con trước thập giá Chúa Giêsu và tưởng nhớ tất cả những vị Thánh đã bị đóng đinh trong lịch sử, những vị tử đạo của ngày hôm nay. Như ĐTC Phanxicô đã nói với con: “Hãy bày tỏ với những anh chị em này bằng tất cả sự gần gũi vì chúng ta là một thân thể, và những Kitô hữu này là những chi thể cùng chung một dòng máu thân thể Chúa Kitô, và chính là Giáo hội” (ĐTC Phanxicô).

Con thinh lặng và cầu nguyện bên cạnh Thánh Giá, con dâng lên Chúa những lời cầu nguyện chân thành: “Cùng Đức Maria, con xin dâng lên Chúa cuộc hành trình của con vì sứ mệnh của Giáo hội và theo ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha…”.

WITH JESUS IN THE MORNING

Cross

We begin our day with a grateful heart, today our friend Jesus gives his maximum surrender, after making a path guided by his Father, with full freedom, he decides to be an offering of love.

“It is Fulfilled”( Jn 18, 1 – 19, 42) Take time, today is a day of silence, place your life in front of the cross of Jesus and bring to your heart all the crucified of history, the martyrs of today: “Let us express to these brothers and sisters our closeness: we are one body, and these Christians are the bleeding members of the body of Christ which is the Church” (Pope Francis).

Enter into silence and pray next to the cross, pausing to pray the prayer of offering with special delicacy: “With Mary I offer you my journey for the mission of the Church and for the prayer intentions of the Pope…”.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Thứ Sáu Thinh Lặng

Con thinh lặng trong giây phút giữa ngày sống, nơi mà con bước đi với Chúa Giêsu và chia sẻ nỗi đau của Người, cũng như của rất nhiều anh chị em ngày nay đang dấn thân đến mức hiến mạng sống mình cho Tin Mừng. Niềm tin mãnh liệt của Chúa Giêsu vào Chúa Cha thúc đẩy con tin tưởng như Người đã tin. ĐTC nói rằng “Chúa biết mọi sự và yêu thương con. Và Ngài rửa chân cho tất cả chúng con. Ngài không sợ sự yếu đuối của con, bởi vì Ngài đã trả giá cho con rồi, Ngài chỉ muốn nắm lấy tay con để giúp con vượt qua khó khăn của cuộc sống.” Con cầu nguyện với Mẹ Maria, người bạn đồng hành trung thành của Chúa Giêsu, là đấng bảo trợ cho tất cả các vị tử đạo. Con cầu nguyện cho những vị tử vì đạo thời đại mới trong tháng này.

WITH JESUS DURING THE DAY

Friday of Silence

We pause in the midst of this day, where we walk with Jesus and share his pain and that of so many brothers and sisters who today risk even to the point of giving their lives for the Gospel. Jesus’ blind faith in the Father moves us to trust as he did.

“Jesus knows everything and loves us. And he washes the feet of all of us. He is not afraid of our weaknesses, because he has already paid for us, he only wants to take us by the hand so that life will not be so hard” (Pope Francis).

Pray with Mary, faithful companion of her son, she who is the patroness of all martyrs. Prayer of the month for the new martyrs.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi kết thúc một ngày sống, từ sáng sớm cho đến tận bây giờ, con nhìn lại tất cả những cảnh huống đã vang vọng trong trái tim con ngày hôm nay. Con nhận ra sự hiện diện của Chúa ở đâu? Lạy Chúa, xin giúp con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, những khoảnh khắc mà con cảm thấy Chúa đã chạm vào cuộc đời con. Xin ban cho con ân sủng được đồng hành cùng Chúa trong những người anh chị em của con, những người đang sống nỗi đau của thập giá bị bách hại, bị đẩy vào cuộc di cư, bị bạo lực, hầu mang lại cho họ niềm an ủi.
Con đang tham gia Mạng lưới Cầu nguyện của Đức Giáo hoàng để tiếp tục cầu nguyện cho các vị tử đạo hôm nay, và con xin ơn bình an cho họ. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I close the day

As I close the day, from dawn to this time, I go back over all those circumstances that have echoed in my heart, today. Where do I recognize the presence of the Lord?

Lord, help me to feel your presence, those moments where I have felt that you have touched my life. Give me the grace to accompany you in my brothers and sisters who live the pain of the cross that persecutes, that pushes to migration, that suffers violence, bringing consolation.

I join this Pope’s Prayer Network that continues to pray for the martyrs of today, for them I offer my sleep.

Our Father.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Phục vụ …