Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-11-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/11/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Tin tưởng vào Chúa
Ngày hôm nay, con mở lòng mình để đón nhận tất cảnhững xảy đến với con. Chúa mời gọi con tin tưởngvào Ngài giữa những khó khăn chính Thầy sẽ choanh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủcủa anh em không tài nào chống chọi hay cãi lạiđược” (Lc 21, 10-19). Mọi thứ trong cuộc sống của con ngày một tốt hơn không phải công lao của con, nhờ lòng thương xót của Chúa. Con khắc ghinhững lời của Đức Thánh Cha: Lạy Chúa, con khônghiểu, không hiểu con cũng phó thác mình vào tayChúa”.  ước mọi người trong Giáo Hội sẽ luônđược Đức Thánh Cha hướng dẫn như vậyLạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Trust in the Lord
I open my heart to this day to receive all that is offered to me. You invite me to trust in You in the midst of difficulties. “I will give them an eloquence and prudence that no adversary will be able to resist or refute” (Lk 21:10-19). It will not be by my merits but by your mercy that everything in my life moves forward. I make my own the words of the Pope: “Lord, I do not understand, and without understanding I entrust myself into your hands.” And may it always be so in your Church guided by the Holy Father. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Lòng biết ơn Ngôi nhà chung của chúng ta 
Vào buổi chiều hôm nay, con cùng với Đức Thánh Cha, đấng kế vị Thánh Phêrô dâng lời tạ ơn Chúa mọi tạovật Chúa Cha ban tặng. “Hãy lắng nghe tiếng nóicủa thụ tạo. Trong Mùa Thụ tạo này, một lần nữachúng ta cầu nguyện trong ngôi thánh đường đạicủa tạo hoá, thưởng thứcdàn hợp xướng trụhùng trángcủa số thụ tạo, đang ca ngợi Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện.” Lạy Chúa, con cùng chiêm ngưỡng tạ ơn khi được đồng hành cùngĐức Thánh Cha trong sứ mạng yêu thương này

WITH JESUS DURING THE DAY

Gratefulness for our Common Home
This evening we join the Successor of Peter in giving thanks for all creation that God the Father offers us. “Listen to the voice of creation. In this Season of Creation, we take up prayer in the great cathedral of creation, enjoying the grand chorus of countless creatures singing praises to God. Let us pray together.” Let us contemplate and give thanks as we accompany the Pope in this mission of love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lắng nghe tiếng lòng 
Một ngày tươi đẹp dần kết thúc, con xin thủ thỉ cùngChúa bày tỏ cho Ngài tất cả lòng biết ơn đang ngự trịtrong trái tim con. Cảm ơn Chúa những điều đã xảyđến, những điều chưa đến những điều sẽ đến. Con tựhỏi mình lắng nghe tiếng Chúa nói chuyện với con không? Con chú ý đến tiếng Chúa không? Con mở lòng mình để nghe những Ngài muốn nói với con không? Con cầu xin Chúa cho con nghe thấy tiếng Ngàitrong những lúc con gian truân, khi mọi thứngoàikia trở nên ồn ào. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con bìnhan. Con cầu xin Mẹ Maria cho con nghe được tiếngChúaKính mừng Maria… 

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Listening to your voice
Raise your voice to God and let Him know all the gratitude that dwells in your heart for this beautiful day that is coming to an end. Thank Him for what was, what was not and what will be. Have I paid attention when Jesus speaks to me? Am I attentive to God’s voice? Do I open my heart to hear what He needs to tell me? Ask God to let you hear him during stormy times when it is noisy outside. Ask him to give you the gift of peace. Ask our Blessed Mother to help you hear His voice. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Của ăn và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh Hằng …