Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/03/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con khởi đầu ngày mới với lòng biết ơn vì những cơ hội được gặp gỡ Cha. “Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ” (Ga 8,56-57). Hôm nay, con muốn chú tâm vào cách thức Cha hiện diện trong cuộc sống của con. Lòng con tràn đầy niềm vui và hy vọng khi nghĩ đến một ngày kia con sẽ được diện kiến nhan Cha. Con xin dâng ngày sống hôm nay cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng cùng lời nguyện dâng ngày với trọn lòng sốt mến. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I start the day with gratefulness for all the opportunities that are given to me to meet with God. “Abraham your father rejoiced to see my day; he saw it and was glad.” (Jn 8:56-57). Today I try to pay attention to how God is present in my life, and I am filled with joy and hope that one day I too can see Him. I offer my day for the Pope’s prayer intention for this month, saying the offering prayer with devotion and dedication. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Các tội lạm dụng tình dục đã xúc phạm đến Chúa chúng ta và gây ra những tổn hại về thể xác, tâm lý và tâm linh cho các nạn nhân cũng như làm tổn thương tới cộng đoàn tín hữu. Để những hiện tượng này không còn tái diễn dưới bất cứ hình thức nào nữa, chúng ta cần phải không ngừng hoán cải tận căn, minh chứng bằng những hành động cụ thể và hiệu quả. Những hành động hoán cải ấy liên hệ đến mọi người trong Giáo hội, để sự thánh thiện của cá nhân và quyết tâm sống đạo đức góp phần làm cho việc loan báo Tin Mừng hoàn toàn đáng tin cậy và sứ mạng của Giáo hội mang lại hiệu quả (ĐGH Phanxicô). Con đã góp phần thế nào để chữa lành những vết thương do lạm dụng tình dục gây ra? Nếu không thể làm gì hơn, con xin cầu nguyện cho sứ mạng khó khăn này.

WITH JESUS DURING THE DAY

The crimes of sexual abuse offend our Lord and cause physical, psychological, and spiritual damage to the victims and harm the community of the faithful. So that these actions do not repeat themselves, we need a continuous and profound conversion of hearts witnessed by concrete and effective actions that involve everyone in the Church so that personal holiness and moral commitment contribute to fostering the full credibility of the Gospel proclamation and the effectiveness of the Church’s mission (Pope Francis). How can I contribute to repairing the damage caused by this? If I can’t do more, I will pray for this mission.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Ngày hôm nay dần kết thúc. Con nhìn lại ngày sống trong thinh lặng. Biết bao người con đã gặp gỡ. Con đã cởi mở hay thiếu kiên nhẫn với người khác? Con tạ ơn Chúa vì những cuộc gặp gỡ tươi vui, và xin lỗi Chúa vì bao lần con khắc khe với tha nhân. Ngày mai, con muốn đón nhận mọi sự việc xảy đến bất ngờ với lòng nhẫn nại. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The day is coming to an end. In silence, I review it. I have met so many people. Was I welcoming or impatient? I give thanks for the joyful encounters and apologize for any harshness I may have had. I propose to patiently accept any unforeseen events that arise tomorrow. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tiếng gọi. Ngày …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-09-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Trỗi dậy. Con tỉnh giấc …