Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-12-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/12/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Nhìn lại

Con bắt đầu ngày mới bằng cách nhớ lại một năm đã trôi qua, và tạ ơn Cha vì biết bao ân sủng Ngài ban cho con. “Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.” (Lc 2,40). Hôm nay, con cố gắng xác định đâu là những sợ hãi và điểm yếu của con. Con cầu xin Chúa soi sáng cùng đổ đầy ân sủng của Ngài nơi con, để con có thể bước vào năm mới một cách đầy nhiệt huyết. Con dâng ngày hôm nay theo ý chỉ của ĐTC trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Reread

Begin your day by remembering the year that has passed and give thanks for so many graces that have been given to you. “The child grew and became strong, full of wisdom, and the grace of God was with him” (Lk 2:40). Today, try to identify your fears and weaknesses and ask God to enlighten you and fill you with His grace, so that you can enter into the new year with enthusiasm. Offer your day for the Pope’s intentions for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Là anh em, chị em

Con dành chút thời gian để nghỉ ngơi và suy ngẫm những lời này của ĐTC Phanxicô. “Tin Mừng dạy chúng ta sự hoán cải này. Chúng ta cần nuôi dưỡng những kháng thể ngăn chặn một nền văn hóa coi một số sinh mệnh là ‘loại A’ trong khi những sinh mệnh khác là ‘loại B’ dựa theo khả năng thể chất hoặc tinh thần: Đây là một thứ TỘI LỖI mang tính xã hội! Chúng ta phải có can đảm để lên tiếng cho những người bị phân biệt đối xử vì tình trạng khiếm khuyết của họ, vì thật không may, ở một số quốc gia, ngay cả ngày nay, thật khó để thừa nhận họ là những người có phẩm giá bình đẳng, như anh chị em trong nhân loại.”

WITH JESUS DURING THE DAY

Brothers and Sisters

Take some time to rest and meditate with this reflection of Pope Francis. “The Gospel teaches us this conversion. We need to develop antibodies against a culture that considers some lives ‘series a’ and others ‘series b’ based on physical or mental abilites: this is a social sin! We must have the courage to give voice to those who are discriminated against because of their disabled condition, because unfortunately in certain nations even today it is difficult to recognize them as persons of equal dignity, as brothers and sisters in humanity.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Đổi mới

Khi sự tĩnh lặng cuối ngày kéo đến, con bước vào nội tâm và biết ơn vì những ân sủng ngày hôm nay. Con đã trải nghiệm những cuộc gặp gỡ trong gia đình, tại nơi làm việc, trong cộng đồng và trong khu phố như thế nào? Con nhìn người khác qua lăng kính nào? Con có cần đổi mới cái nhìn của mình không? Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho con đôi mắt mới. Xin Ngài giúp đỡ để con biết nhìn ra những mặt tích cực của người khác và cả những tiềm năng mà họ có để phát triển. Ngày mai con giúp đỡ những người chưa dám dấn thân nhiều hơn. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Renewal

Take advantage of the fact that the day quieting down to go inside yourself and be grateful for the blessings received today. How did you experience the encounters in your family, at work, in the community, in the neighborhood? Through what lens do you see others? Do you need to renew your gaze? Only Christ can give you new eyes. Ask for his help to see the positive in others and the potential they have to develop. Tomorrow, help those who do not dare to participate more. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …