Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-08-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31/08/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay. “Anh em phải tỉnh thức! Vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.” (Mt 24,42). Đức tin là một kinh nghiệm đẹp đẽ, nhưng có quá nhiều hình ảnh đi vào lòng con đến nỗi con lẫn lộn chúng với ân sủng đến từ Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho con một trực giác thánh thiện để tìm kiếm tình yêu biến tha nhân thành anh chị em của con, chứ không phải là công cụ cho sự vui thú của riêng con. Con sẽ cống hiến những công việc mình làm hôm nay để cầu nguyện cho hoa trái của Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2023, đó cũng chính là ý chỉ của ĐTC Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank the Lord for this day. “Therefore, stay awake! For you do not know on which day your Lord will come.” (Mt 24:42). Faith is a beautiful experience, but there are so many images that enter my heart that I confuse them with the grace that comes from God. Give me, Lord, a holy intuition that seeks only the love that makes the other a brother and sister, and not an instrument for my pleasure. I offer the works of this day for the fruits of WYD Lisbon 2023, the intention of Pope Francis for this month. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Vào chớm chiều cuối cùng của tháng 8, con trở lại với lời cầu nguyện theo ý chỉ của ĐTC Phanxicô trong tháng. Lạy Chúa Giêsu, con phó thác cho Trái tim nhân hậu của Chúa cho tất cả những bạn trẻ, bất chấp những thất bại của họ, muốn theo Chúa. Thế giới cần sức mạnh, lòng nhiệt thành và niềm say mê như Chúa. Xin cho họ, khi đón nhận cuộc sống mới được ban trong Bí tích Thánh tẩy, trở thành những ngôn sứ của thời đại mới, có khả năng trỗi dậy tràn đầy hy vọng và cất bước theo “con đường Đa-mát” để làm chứng cho những công việc mà Chúa đã bắt đầu nơi họ. Amen.

WITH JESUS DURING THE DAY

As we begin on the last evening of August, I return to the prayer for Pope Francis’ intention for this month. Lord Jesus, we entrust to your merciful Heart all the young people who, despite their failings, wish to follow you. The world needs your strength, your enthusiasm and your passion. May they, embracing the new life given to them in Baptism, be prophets of new times, capable of rising up full of hope and setting out on the “roads of Damascus” to bear witness to the works that You have begun in them. Amen.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Cảm tạ Chúa vì những điều Ngài đã ban cho con trong tháng này. Cảm ơn Ngài vì những gì Ngài đã cho con được sống. Đêm đến, con nhận ra mình đã quên mất sự thật rằng cuộc sống là một món quà, rằng đó là món quà của Chúa. Xin giúp con biết lo cho cuộc sống của chính mình và của người khác, biết làm việc cho tha nhân. Con đặt vào tay Chúa những mong muốn của con để trung thành với Ngài, làm việc một cách quảng đại, chia sẻ tài năng của con và giúp đỡ mọi người mà không mong đợi bất cứ điều gì được đáp lại. Con muốn tiếp tục phục vụ trong Mạng lưới cầu nguyện của Đức Giáo hoàng và cộng tác trong sứ mệnh yêu thương của Chúa. Chúa ơi, hãy chăm sóc những giấc mơ của con trong đêm nay. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you Lord for this month. Thank you for what you have given me to live. Night comes and I realize that I lose sight of the fact that life is a gift, that it is your gift. Help me to take care of my own life and that of others, to work for others. I place in your hands my wishes to be faithful to you, to work generously, to share my talents, and to help without expecting anything in return. I want to continue serving in this Pope’s Prayer Network and collaborating in your mission of compassion. Take care of my dreams, Lord, during the night. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thái độ Cấp …

Một tâm hồn kiêu ngạo nguyện cầu

  “Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa …