Tông đồ Cầu nguyện, 4.2.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-02-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con cảm thấy biết ơn vì một ngày mới, và chuẩn bị sẵn sàng để yêu thương và phục vụ trong mọi hoàn cảnh. ĐGH đã nói rằng “những người di dân, tị nạn, những người phải di cư và nạn nhân của tội ác buôn người đã trở thành biểu tượng của sự loại trừ, bởi vì họ phải chịu những phán xét tiêu cực, thêm vào đó là những khó khăn kéo dài bởi điều kiện sống, họ bị cho là những người phải chịu trách nhiệm với những tệ nạn xã hội.” Con xin dâng những cửu chỉ yêu thương để cầu nguyện theo ý ĐGH. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Be grateful for the new day and prepare yourself to love and serve in all circumstances. Pope Francis tells us “Migrants, refugees, displaced persons and victims of trafficking have become an emblem of exclusion because, in addition to enduring difficulties due to their condition, they are often subject to negative judgments, since they are considered responsible for social evils.” Join your gestures of love to the prayer intention of the month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại và thinh lặng ít phút. Tách bản thân khỏi những hoạt động trong ngày và đặt mình trước nhan Chúa. Con đã sống lòng thương xót qua các cử chỉ thường ngày như thế nào? Con có nhìn tha nhân bằng ánh nhìn thương xót không? Trong khoảnh khắc này, con thì thầm trong lòng rằng: “Lạy Chúa, xin bạn cho con trái tim nhân hậu của Ngài.”

WITH JESUS DURING A DAY

Pause and take a few moments in silence. Distance yourself from the activities of the day and let yourself be in the Lord’s gaze. How have you lived compassion in your daily gestures? Do you look with compassion towards those around you? Take this moment to say in your heart, “Lord, give me your compassionate heart.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khép đôi mắt lại và hít thở thật sâu. Con đã cảm thấy gì trong khoảnh khắc này? Xin Chúa hãy gợi lên trong con một vài chi tiết nhỏ trong ngày hôm nay. Khoảng khắc nào ghi dấu trong con? Con xin dừng lại đôi chút để dâng lời tạ ơn và suy ngẫm về khoảnh khắc ấy. Con sẽ bắt đầu ngày mai bằng việc nhớ lại tình yêu con đã nhận được, va trao đi cho người khác. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close your eyes and take a deep breath. How do you feel in this moment? Ask Jesus to show you the little details of today. What moments were significant for you? Stop a moment to give thanks and meditate on those details. Begin tomorrow by remembering the love you have received, so that you can give it to others. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-04-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Con có …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Trở nên …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *