Tông Đồ Cầu Nguyện, 4-4, Click to Pray

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 4-4

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân từ, con thinh lặng vài phút để được nghỉ ngơi trong tình yêu thương của Cha. Xin Chúa Thánh Thần thêm sức cho con, giúp con sống với tâm tình Phúc Âm trong mọi lời nói và việc làm của con. Con xin dâng lên Cha trọn bản thân con, cùng với tất cả những việc con làm và bao nỗi buồn vui của ngày hôm nay để cầu nguyện cho những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I pause for a few moments to rest in your love for me. May your Holy Spirit strengthen me to live the Gospel in everything I do and say. I offer all that I am, including all my works, joys and sufferings, for the Pope’s intention this month. [Our Father]
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chính nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta mới có thể nhìn mọi biến cố trong đời sống chúng ta, ngay cả những điều tồi tệ nhất, bằng một đôi mắt mới và một quả tim mới.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin đến với con, giúp con nhìn mọi người xung quanh trong ánh sáng của Chúa Giêsu Phục Sinh.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Since Christ is resurrected, we can look with new eyes and a new heart at every event of our lives, even the most negative ones.” (Pope Francis) Come with me, Lord, and help me to see everyone around me in the light of the Resurrection.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày đã hết, xin Chúa Thánh thần soi sáng, giúp con xét lại ngày sống của con. Hôm nay, con đã nhìn những người mà con gặp gỡ ra sao? Con đã đối xử với họ thế nào? Những chuyển biến trong nội tâm của con ra sao? Lạy Chúa, xin chữa lành, và ban ơn cho con, để ngày mai con được thấm nhuần Lời Ngài và đem ra thực hành. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I call upon the Holy Spirit to shed light on my day. How did I see others I encountered? How did I treat them? What feelings were in my heart? Heal me, Lord, and grant that tomorrow I may be filled with your word and put it into action. [Our Father]

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tránh xa tội …

Chúa Giêsu trong vòng dư luận

Đức Giêsu trong vòng dư luận. Ảnh: Pinterest.com Suy niệm Tin Mừng tuần vừa qua …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *