Tông Đồ Cầu Nguyện, 7-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha suốt mùa Phục Sinh này, xin Cha giúp con kiên trì nhẫn nại vác thập giá mình mỗi ngày trong đức tin và niềm hy vọng. Con dâng lên Cha ngày sống của con để cầu nguyện cho những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, thank you for this Easter season. Help me to bear with faith and hope the many crosses that I continue to struggle with each day. I offer this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật xuất phát từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.” (Ga 15,26). Khi chúng ta không biết phải nói gì, hay khi bị hiểu lầm, ước gì chúng ta không hề sợ hãi mà loan báo sự thật, cũng không sợ hãi trước việc những lời chúng ta loan truyền sẽ được đón nhận ra sao. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta! Hãy nhớ rằng chúng ta có một Đấng Bảo Trợ, Đấng sẽ đặt trên môi miệng chúng ta những lời chân thật nhất.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“When the Advocate comes whom I will send you from the Father, the Spirit of truth that proceeds from the Father, he will testify to me.” (John 15:26) When we do not know what to say, especially when we are wronged by someone else, may we not be afraid of proclaiming the truth or how our speech will be received. Let us ask for the light of the Holy Spirit! Let us remember that we have an Advocate who puts on our lips the right words.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa lời tri ân cảm tạ vì Ngài đã luôn ở bên con. Con đã phản ứng ra sao trước những lời chế giễu từ kẻ khác về con? Con có muốn trả thù không? Ngay khi con đọc lời Kinh Lạy Cha, xin cho con biết tha thứ chõ những ai đã đối xử tệ bạc với con. Và xin Ngài ban cho con sự khiêm cung đích thực. Ngày mai, nếu có ai làm tổn thương con cách này hay cách khác, thì lạy Chúa, xin giúp con biết đối xử với họ bằng lòng kính trọng và khoan dung tha thứ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, I give you thanks for you are always with me. How did I react to any ridicule I experienced? Did I want to take revenge? As I now pray the Lord’s Prayer, may I forgive those who have wronged me. Grant me the gift of true humility. Tomorrow, if I encounter a person who hurt me in some way, may I treat them with respect and forgiveness. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Khoa học có thể giải thích mọi khía cạnh của cầu nguyện không? 

Trong khi khoa học có thể giải thích nhiều bí ẩn của vũ trụ thì …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự gần gũi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *