Tông đồ Cầu nguyện, lễ kính thánh Phanxicô Assisi

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-10

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha vinh hiển, vào ngày lễ kính thánh Phanxicô Assisi hôm nay, con cảm tạ Cha về tấm gương thánh thiện an vui của thánh nhân. Xin ban cho con một trái tim hiệp nhất như trái tim của thánh nhân, để có thể sống trong sự hiệp thông sâu xa với Cha và với tạo thành nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Xin ban cho con trái tim biết luôn sẵn sàng với mọi người, đặc biệt với những người nghèo và người bị tổn thương nhất trong xã hội. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho các tu sĩ nam nữ biết khơi dậy tính năng động nhiệt thành của mình và hiện diện giữa những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội, và những người thấp cổ bé miệng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Glorious Father, on this feast day of St. Francis of Assisi, I thank you for his joyful example of holiness. I ask for a unified heart, as was the heart of St. Francis, able to live in deep communion with you and with creation, in a spirit of authenticity. Give me a heart available to all people, particularly the poorest and the most vulnerable of society. I offer you my day for the intention of Pope Francis, that consecrated religious men and women may bestir themselves, and be present among the poor, the marginalized, and those who have no voice. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Người nói: Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15) Bằng việc loan báo Tin Mừng với lời nói và hành động của mình, chúng ta chạm vào trái tim của mọi người và đánh thức niềm khao khát theo chân Chúa Giêsu của họ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần vì món quà là sự khôn ngoan trong lời nói và hành động để chúng ta có thể trở thành khí cụ trong tay Chúa để loan báo Nước Trời, và khuyến khích mọi người dấn thân phục vụ Tin Mừng.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“The Kingdom of God is at hand; repent and believe in the Gospel.” (Mark 1:15) In announcing the Gospel, with our words and deeds, we strive to touch the hearts of people and awaken in them the desire to follow Jesus. Let us ask the Holy Spirit for the gift of wisdom in speaking and acting so that we may be instruments in his hands to proclaim the Kingdom and to encourage our brothers and sisters to put themselves at the service of the Gospel.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống, con xem xét lại tất cả mọi điều đã xảy đến hôm nay. Trong những giây phút nào con cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa? Khi con nhìn lại ngày sống của mình, con tạ ơn Chúa vì nhiều ơn lành Chúa ban cho con. Chúa ơi, xin hàn gắn lại trái tim con, và xin giúp con sống mỗi ngày với Chúa như là Đấng hướng dẫn đời con. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As night draws near, I consider all that happened today. In what moments did I feel the presence of God? As I review my day, I will thank God for the many blessings he gave to me. Heal my heart, Lord, help me to live each day with you as my guide. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tin tưởng vào …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Con bắt đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *