Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 02/05/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới hôm nay trong tâm tình biết ơn. “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). Tính năng động của Nước Trời đòi hỏi con phải lắng nghe tiếng Chúa, được tác động và tín thác vào Lời của Người. Con cầu xin ân sủng này ngày hôm nay để các phong trào của Giáo hội cởi mở hơn với Lời Chúa. Ước gì mỗi ngày của con tràn ngập sự năng động này, con chuẩn bị tâm hồn để đón nhận điều mà Vị Mục Tử muốn nói với con, để đi bất cứ nơi đâu Người muốn dẫn bước con. Lạy Chúa là Mục Tử Nhân Lành, Chúa muốn con sống ngày hôm nay như thế nào? Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks for this new day. “My sheep hear my voice; I know them, and they follow me” (Jn 10:22-30). The dynamism of the Kingdom supposes listening to the voice of the Lord, allowing oneself to be affected and launching oneself with confidence in His Word. Ask for this grace today so that the movements of the Church live open to the voice of the Lord. May your day contain this dynamism and prepare your heart to accept what your pastor desires to share with you, go wherever he wants to take you, and ask him how he wants you to live this day. Our Father.

 CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dừng lại ngày sống đôi phút để cầu nguyện cùng những lời của ĐGH: “Là thành viên của các hiệp hội tín hữu, các phong trào giáo hội quốc tế, và các cộng đồng khác, họ có một sứ mệnh giáo hội thực sự của riêng họ. Họ tìm cách cống hiến để sống và làm phong phú những ân sủng mà Chúa Thánh Thần đã ban cho tất cả các thành viên trong hiệp hội của họ thông qua những người sáng lập, vì lợi ích của Giáo hội và của nhiều người nam nữ đang dâng hiến cho việc tông đồ.” Con có đang cảm thấy mình tham gia vào sứ mệnh này không? Lạy Chúa Thánh Thần, xin hoạt động nơi con thông qua những lời cầu nguyện này.

WITH JESUS DURING THE DAY

I stop my journey for a moment to pray with the words of the Pope: “As members of associations of the faithful, international church movements, and other communities, they have a true church mission of their own. They seek with dedication to live and make fruitful those charisms that the Holy Spirit, through the founders, has given to all the members of their associations, for the benefit of the Church and the many men and women to whom they dedicate themselves in their apostolate.” Do I feel involved in this mission? I let the Holy Spirit do his work in me through these words.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Thật tốt đẹp biết bao khi con tìm thấy chính mình vào giây phút cuối ngày này. Con nhìn lại những lần con không biết hoặc không muốn lắng nghe tiếng Chúa. Chúa ơi, con cần phải hiểu biết thêm điều gì nữa để nhận ra Ngài? Xin cho con thôi không nghi ngờ và củng cố đức tin vững vàng hơn. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

It is always good to find yourself at the end of the day. I count with you, Lord, the times that I have not known or not wanted to listen to your voice. What more do I need to understand that you are the Christ? Make me, from hearing your voice, stop doubting and become a believer. Hail Mary.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Đón nhận ơn …