Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 06/06/2022

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Mẹ Maria, trong ngày lễ tôn vinh tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, con xin dâng lời cảm tạ Mẹ về tấm gương tận trung của Mẹ. “Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: ‘Thưa Bà, đây là con của Bà.’ Rồi Người nói với môn đệ: ‘Đây là mẹ của anh.'” (Ga 19,26-27) Đức Maria, Mẹ Hội Thánh cũng là Mẹ của con. Mẹ luôn ở gần bên, với đôi tay giang rộng đón chào con. Hôm nay, con xin hướng về Mẹ như dấu chỉ của sự sẵn sàng và đón nhận. Con cũng xin dâng mọi việc làm của con hôm nay theo ý chỉ cầu nguyện của ĐGH trong tháng này cho các gia đình. Xin cho họ biết sống yêu thương vô vị lợi và thánh thiện trong đời sống thường ngày qua những cử chỉ cụ thể. Sáng danh…

WITH JESUS IN THE MORNING

Monthly day of prayer for the Synod Today, the memorial of Mary, Mother of the Church, I thank you, Mary, for your example of commitment. “Jesus said to His mother, ‘Woman, behold, your son.’ Then he said to the disciple: ‘Behold your mother.'” (John 19:26-27). Our Lady is also my mother, she is always by my side, with her arms open to welcome me. Today, I look to Mary as a sign of readiness and acceptance. I offer the actions of this day for the Pope’s intention for this month, for Christian families around the world, so that with concrete gestures they live unconditional love and holiness in daily life. Glory Be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Con đừng để những sợ hãi, âu lo, những đàm tiếu hay rắc rối của người khác dập tắt niềm hồng phúc được làm khí cụ của Chúa để một sự sống mới được chào đời. Con hãy chú tâm đến những gì cần làm hoặc chuẩn bị sinh nở, nhưng đừng để bị ám ảnh, và cùng Mẹ Maria con hãy cất lời ca ngợi: ‘Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi. Phận nữ tì hèn mọn Người đoái thương nhìn tới’ (Lc 1,46-48).” (ĐGH. Phanxicô, Tông huấn Niềm Vui Của Tình Yêu, §171)

WITH JESUS DURING THE DAY

“Do not allow fears, worries, comments from others or problems to erase this happiness of being God’s instrument to bring new life to the world. Take care of what needs to be done or prepared, but without obsession, and praise like Mary: ‘My soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior. Because he has set his eyes on the lowliness of his handmaid'” (Lk 1:46-48). (Pope Francis, Amoris Laetitia §171)

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày nữa đang dần kết thúc. Con để tâm trí thảnh thơi khỏi mọi lo toan và nhìn vào nội tâm mình, tận sâu thẳm linh hồn, nơi Chúa đang chờ đợi con đến gặp Ngài. Suốt ngày qua, có việc gì mà con thực hiện trong tình yêu mến, sự quảng đại và tinh thần tự do? Và liệu có khi nào con chỉ biết bảo vệ mình, đã ngần ngại, sợ hãi hay nhỏ nhen không? Con cần xin Chúa chữa lành tổn thương nào trong cuộc sống mình chăng? Lạy Chúa, con xin dâng Ngài giấc ngủ đêm nay của con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I welcome the end of this day. I close my eyes and enter my heart, where the Lord finds me, in the depths of my soul. What things of this day have I lived with love, with generosity, with freedom? When have I been on the defense, with hesitations, fears or pettiness? What needs healing in my life? I offer the Lord this night’s sleep. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/01/2023 ( MÙNG 1 TẾT) CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 21/01/2023 (30 TẾT) CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *