Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 06/06/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con tạ ơn vì một ngày mới được trao ban và con chuẩn bị tâm hồn mình để gặp gỡ Chúa trong hành trình của mình. Chúa Giêsu mời gọi con hôm này hãy dành cho Chúa thời gian và không gian mà Ngài xứng đáng được nhận. “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mc 12, 13-17). Điều này gợi lên trong con những câu hỏi gì? Dâng cho Chúa những gì thuộc về Ngài chính là dâng mọi sự, các mối quan hệ, các hoạt động, hoặc những cuộc trò chuyện, dâng lên cả những điều dường như không liên quan đến Ngài. Không có gì nằm ngoài sự quan tâm của Chúa đối với con. Khi con đặt Chúa làm trung tâm của đời sống mình, con sẽ biết trao ban cho người khác những gì họ xứng đáng được nhận. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks for a new day and prepare your heart to meet the Lord in your journey. Jesus invites you today to give God the time and space He deserves. “Repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God” (Mark 12:13-17). What questions does this bring up in you? Giving God what is His is giving Him everything, our relationships, activities, or conversations, even the things that seem to have nothing to do with Him. Nothing is out of His interest in you. When He is your center, you give others what they deserve. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Trước khi tiếp tục ngày hôm nay, con dừng lại và nhớ về ý nguyện của tháng này và những lời ĐTC Phanxicô nói. “Lòng Thương Xót Chúa khi được đón nhận với tấm lòng rộng mở sẽ thay đổi chúng ta, biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta có khả năng yêu thương theo mức độ của Thiên Chúa và không giới hạn! Chúng ta cũng phải yêu những người không yêu chúng ta. Hãy lấy điều thiện mà chống lại sự dữ, tha thứ và chia sẻ.” Con cảm thấy thật khó để yêu thương người nào? Con có thể làm gì cho người đó? Con an ủi những người đau khổ bằng những hành động yêu thương, và cầu nguyện cho các nạn nhân bị tra tấn và gia đình của họ.

 

WITH JESUS DURING THE DAY

Before continuing your day, remember the intention of the month and keep in mind what Pope Francis says. “The charity of Christ, received with an open heart, changes us, transforms us, makes us capable of loving according to God’s measure and without extent! We must also love those who do not love us. Oppose evil with good, forgive and share.” Who is hard to love? What can you do for that person? With every act of love you relieve those who suffer, and pray for the victims of torture and their families.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con kết thúc ngày của mình trong sự hiện diện của Chúa, con tạ ơn Ngài vì một ngày nữa Ngài đã ban cho con. Đêm nay, con cũng xin Chúa tha thứ cho những lúc con để mình bị sự hoài nghi chế ngự, không cho phép con trả lại những gì là của Chúa, để hiến thân cho mọi người và mọi sự. Con cảm ơn Chúa vì Ngài luôn soi sáng cho cuộc sống hàng ngày của con. Xin Chúa cho con luôn nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời con để con đáp trả và theo Chúa ngày càng nhiều hơn. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I close my day in your presence, and I thank you for the gift of life. Tonight, I also ask your forgiveness, Lord, for the moments in which I let myself be won over by spiritual distrust that does not allow me to return what is yours, to give myself to everyone and everything. I thank you because you tirelessly illuminate my day to day life. I ask you for the grace to discern your presence in my life so that my response to follow you is more and more. Hail Mary.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Một trái tim …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tiếng gọi. Ngày …