TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/11/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

            Ngày cầu nguyện hàng tháng cho Thượng Hội Đồng
C
on tạ ơn Chúa vì ngày mới này, Xin Chúa Thánh Thần giúp con “sẵn sàng thực hiện sứ mệnh Lòng Thương Xót của Chúa”, cảm thông với những người yếu thế. “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14,13-14). Chúa đã cho thấy thái độ của Ngài một cách rõ ràng. Xin cho con được trở nên giống Ngài, biết cho đi một cách quảng đại mà không tính toán, không mong nhận lại bất cứ điều gì, ý thức rằng những gì con cho đi không phải của con, mà là một món quà tình yêu của Ngài. Xin Chúa đổ tràn ơn lành này trên ĐTC. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

            Monthly Day of Prayer for the Synod
I thank you for this new day and I ask that your Holy Spirit make me “available to his mission of compassion”, sensitive to the least of the Kingdom. “when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind; blessed indeed will you be because of their inability to repay you” (Lk 14:13-14). This is clearly the attitude of the Lord. May I give freely because this is how I have received from you, without calculation, and generously, without expecting anything in return, aware that I give what is not mine but only a gift of your love. I ask this grace for the Pope this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

            Tuyên xưng Đức Tin
Con dành vài phút hồi tâm và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục các hoạt động buổi chiều. Những lời giảng của ĐTC vang vọng trong con: “Vai trò, sự phục vụ trong Giáo Hội của Thánh Phêrô có nền tảng là việc tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống, nhờ ân sủng được ban từ trời cao”. Hôm nay, con xin dâng lên đấng kế vị của Thánh Phêrô cho Thánh Tâm Chúa, xin cho trọn cuộc đời, mọi cử chỉ và cách yêu thương mọi người của ĐGH có thể tuyên xưng niềm tin vào Chúa, Thiên Chúa hằng sống và hành động giữa chúng con, là Đấng yêu thương con cái Người vô điều kiện.

WITH JESUS DURING THE DAY

            Confessing the faith
Before continuing with my afternoon activities, I take a moment to rest and collect my heart. I let the Pope’s words resound: “The role, the ecclesial service of Peter has its foundation in the confession of faith in Jesus, the Son of the living God, by virtue of a grace given from on high.” Today I entrust to the Heart of Jesus, the successor of Peter, so that his whole life, his gestures, his way of loving everyone may confess faith in the Lord, the living and acting God among us, who loves his children unconditionally.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

            Tình yêu vô hạn
Con nhắm mắt và tĩnh lặng lòng mình. Con hướng lòng mình tới Chúa và tự hỏi: Hôm nay, Chúa đã yêu con bao nhiêu? Xin cho con biết ơn hết lòng vì con đã được sống, ngay cả khi con cảm thấy kiệt sức và không thể tiếp tục. Con đã bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa cho thế giới như thế nào? Con xin dâng lên Chúa mọi nỗi đau của con, xin Ngài biến chúng thành tình yêu cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

            Infinite love
Be silent and close your eyes. Connect your heart tonight with God and ask yourself: How much love did the Father give me today? Be grateful with your heart for all that you were able to live, even if you felt exhausted and that you could not go on. How have you shown God’s love to the world? Offer your ailments and transform them into love for tomorrow. Hail Mary.

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thái độ Cấp …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Giá trị của …