Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07/04/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh này, con tiến bước vào thinh lặng, chiêm nghiệm Tình Yêu Vĩ Đại của Đấng đã yêu con vô bờ bến đến nỗi cho đi mạng sống của mình. “Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (Ga 19, 30). Lạy Cha, đâu là điều khiến con muốn đánh đổi mạng sống mình? Xin cho tình huynh đệ luôn là mục đích sống của con. “Tôi kêu gọi buôn bỏ vũ khí, ngăn cấm, tiêu trừ vũ khí hạt nhân, sự đe doạ mà chúng đem đến cũng như những hiểm hoạ tiềm tàng huỷ diệt lẫn nhau” (ĐTC Phanxicô). Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Good Friday. Today we start a time of inner silence to contemplate the mystery of Great Love, of whom loved until he could not anymore more, of whom loved until he gave his life. “And bowing his head, he handed over the spirit” (Jn 19:30). Is there anything you would give your life to change? May fraternity be your motor always. “I cal for disarmament as well as for the prohibition and abolition of nuclear weapons, nuclear deterrence, and the certain threat of mutual destruction” (Pope Francis). Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Không tổn thất, không giết chóc, không đau thương. Lạy Chúa, xin cho đây không chỉ đơn thuần là ngôn từ sáo rỗng mà là mục đích ngày sống này của con. Con tạm dừng ngày sống để cầu nguyện với lời của Đức Thánh Cha: “Chúng ta cầu nguyện cho một nền văn hoá không bạo lực, nơi mỗi quốc gia và cư dân của từng quốc gia đó hạn chế dùng đến vũ khí.” Lạy Chúa Giêsu trên thập giá, xin cho con tiếp tục ngày sống này với ơn được cứu rỗi khỏi bạo lực và xin ban cho chúng con một trái tim của bình an.

WITH JESUS DURING THE DAY

No damaging, no killing, no hurting the other. This should not just be an order but a deep motivation of our responses. Make a pause today and pray the prayer of the Holy Father: “We pray for a greater diffusion of a culture of nonviolence, one that asks for less use of arms by States as well as its citizens.” Ask Jesus on the cross to save us from our violence and give us a peaceful heart. Go back to your day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa Giê-su, trong sự tĩnh lặng của toàn thể Giáo Hội, con ngắm nhìn Ngài trên cây thập tự, một nạn nhân vô tội của bạo lực, cùng với hết thảy những ai bị đóng đinh trong lịch sử. Lạy Chúa con, con cảm ơn Ngài vì món quà của sự cứu rỗi. Liệu con có vô tình khuyến khích sự ganh đua, áp bức? Bằng vũ khí nào con đã làm thương tổn anh chị em con? Lạy Chúa, con xin tạ lỗi cùng Ngài. Xin ban cho con ơn được tha thứ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I end this day in the silence of the whole Church, looking at you on the cross, innocent victim of violence with all those crucified in history. Thank you for the gift of salvation. I think: Have I encouraged rivalry and oppression? What are the weapons with which I have wounded my brothers and sisters? I apologize to you, Lord. Give me the grace to be a builder of peace. Hail Mary…

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trong giông tố …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …