Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09/06/2022

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới bằng việc tạ ơn công lý của Cha, Đấng mến chuộng lòng thương xót hơn bất kì điều gì khác. “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5,23-24) Trọn ngày sống hôm nay, ước gì con có thể sống theo những lời này của Chúa Giêsu mà luôn sẵn sàng tha thứ cho tha nhân. Con xin dâng ngày sống lên Cha để cầu nguyện cho những gia đình đang cần đến ân sủng của Chúa để có thể tha thứ cho nhau. Sáng danh…

WITH JESUS IN THE MORNING

I begin the day by thanking the justice of God who prefers mercy above all else: “First go and be reconciled to your brother, and then come and offer your gift” (Mt 5:24). Following Jesus implies forgiving, even those who cause us the most suffering. Today I will live like this, available to forgive. I offer my day for all families who need the grace of forgiveness. Glory Be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chính trong lúc tìm cách tha thứ, mỗi người phải tự hỏi trong khiêm tốn và yên lặng xem liệu mình có tạo cớ cho người kia phạm lỗi không.” (ĐGH. Phanxicô, Tông huấn Niềm Vui Của Tình Yêu, §236) Những hành động thiếu tình mến của con có thể làm nên cớ cho người khác phạm tội như thế nào được? Là do những thiếu sót trong đời sống Ki-tô hữu của con, hay bởi các hành động cụ thể nào đó mà con đã thiếu đức mến hơn sao? Có thể không phải lúc nào cũng là lỗi bởi con, nhưng ước gì con luôn biết để tâm xem xét, rằng liệu con có liên đới nào, có trách nhiệm gì trong những lỗi phạm của người đang mong con tha thứ cho họ hay không.

WITH JESUS DURING THE DAY

“At the very moment when trying to take the step of forgiveness, each one must ask himself, with serene humility, if he has not created the conditions to expose the other to making certain mistakes.” (Pope Francis, Amoris Laetitia §236) How can my actions, my lack of love, have led the other to err, either because of the weakness of my Christian witness or because of concrete actions in which I loved little? It will not always be my fault, but I can always try to see what part of the responsibility I can assume for the misdeeds of the one who awaits my forgiveness.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con gác lại mọi công việc và dâng lời tạ ơn về một ngày đã qua. Nhìn sâu vào lòng mình, con nhận ra được những cảm xúc nào đang bén rễ trong con? Cảm giác nào đã theo con trong suốt ngày qua? Con nhìn lại và nhận diện những sự việc đã khơi dậy những cảm xúc này trong con, cả những thái độ và cử chỉ đã khiến con có cảm giác này. Lạy Cha, xin dâng lên Ngài trái tim đầy những vết thương của con. Xin Cha chữa lành, và đổ tràn sức sống mới. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

I make a pause and give thanks for the day that ends. I focus on my heart. What feelings inhabit me? What feelings did I have throughout the day? I try to understand what events gave rise to these feelings and what gestures and attitudes led me to. Is there something I want to apologize for? I offer my heart to the Father. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu đích …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *