Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09/08/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Cảm tạ Chúa đã ban cho con ngày sống mới này và che chở con trong vòng tay nhân từ của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng con trong suy nghĩ cũng như trong hành động và gìn giữ con trong Lời Chúa.”Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25, 13). Mọi sự xung quanh thật bộn bề, làm con quên đi điều quan trọng nhất. Xin Chúa ban cho con ơn được nuôi dưỡng thói quen làm việc tốt nhất có thể bằng hết sức mình, và ơn để sống ngày sống bình thường một cách phi thường. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý cầu nguyện của ĐTC cho Đại Hội Giới Trẻ Toàn Thế Giới ở Lisbon năm 2023. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank the Lord for this day and for living under his care. I ask the Holy Spirit to guide my thoughts and my actions, keeping in mind the words of the Gospel. “Therefore, stay awake, for you know neither the day nor the hour” (Mt 25:13). There are many things that occupy my thoughts and distract me from what is really important. I ask the Lord for the grace to cultivate the habit of doing the best I can with the best I have, and of living the ordinary in an extraordinary way. I offer this day for the fruits of WYD Lisbon 2023, the Pope’s prayer intention. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Trong khoảng lặng giữa ngày sống này, con tìm đến Thánh Têrêsa Bênêđícta Thánh Giá, Thánh nữ dòng Cát Minh đã tử đạo cùng với những thành viên khác của dân Do Thái ở trại tập trung Auchwitz, người được các triết gia biết đến với các tên Edith Stein. Con nhìn lại ngày sống này trong lời của Thánh nhân. “Những ai đã quyết định theo Chúa Ki-tô thì như đã chết với thế gian này và thế gian này cũng không còn tồn tại trong người đó. Bởi mang trên mình dấu thánh của Thiên Chúa, người đó yếu đuối và bị hờn ghét trước nhân loại. Nhưng đó cũng là điểm mạnh của họ, vì sự yếu đuối thể hiện quyền năng của Thiên Chúa.” Xin Chúa cho con biết chấp nhận những khó khăn của ngày sống hôm nay.

 

WITH JESUS DURING THE DAY

In the pause in the middle of my day, I seek the company of Saint Teresa Benedicta of the Cross, the Carmelite saint who died in Auschwitz along with other members of the Jewish people, known among philosophers as Edith Stein. I review my day with her words. “Whoever has decided to follow Christ has died to the world and the world to him. He bears the stigmata of the Lord on his body. He is weak and despised before men, but for that very reason he is strong, because our weakness manifests the power of God.” Go about your day embracing the difficulties you encounter.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con nhìn lại mọi sự đã trải qua trong ngày hôm nay, và chuẩn bị tâm hồn để kết thúc ngày sống. Điều gì làm con muốn cảm tạ Cha Trên Trời? Xin hãy nhìn xem, lạy Chúa, cách mà trái tim con đã đáp lại sự hiện diện của Ngài trong các biến cố của ngày hôm nay. Xin chỉ cho con, lạy Ngài, liệu con có chú tâm và lắng nghe lời Ngài chăng? Xin thứ tha cho những phút con đã yếu lòng, vội vã và quên đi Lời Ngài. Xin cho con trái tim của một người tông đồ, luôn nung nấu cho sứ vụ của Chúa. Con cũng xin Chúa ban cho ơn biết khiêm nhường tìm ngắm và chú tâm đáp trả tiếng gọi của Ngài. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I welcome everything I lived today and prepare my heart to close it. What do I want to thank the Father for? Look, Lord, how my heart has responded to your presence today in its events. Show me, Lord, if I have been attentive and listening to your voice. Forgive me if at times I have lived with little conscience, in a hurry and without discerning your steps. The heart of the apostle allows himself to be molded for the mission. For tomorrow, I ask for the grace to watch and be attentive to answer you with humility. Hail Mary.

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tha thứ và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lớn lên trong …