Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11-04-2022

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, khi bắt đầu ngày hôm nay, con kinh ngạc trước tình yêu tràn ngập đời mình như lọ dầu thơm năm xưa. “Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm.” (Ga 12,3). Mùi hương thơm nhất chính là sự thánh thiện. Hôm nay, con sẽ không ngừng tha thứ cho những người lầm lỗi, con không ngừng kêu gọi tha nhân với đức ái để đến với ánh sáng của sự hiện diện của Chúa, Đấng là Tình yêu và yêu thương nhân loại. Nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng những công việc của ngày hôm nay để hiệp cùng ý chỉ của ĐGH tháng này. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE MORNING

As I begin this day, I marvel at the love that permeates my whole life like perfume. “And the house was filled with the smell of perfume” (Jn 12:3). The most beautiful perfume is that of holiness. Today I will not give up on forgiving those who make mistakes, nor on calling them with charity to the light of the presence of the Lord, who is Love and loves everyone. Through the intercession of Mary, I offer the works of this day for the Pope’s intentions for this month. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Trên hết, Tin Mừng mời gọi chúng ta đáp lại vị Thiên Chúa của tình thương, Đấng cứu độ chúng ta, nhìn thấy Chúa nơi tha nhân và ra khỏi bản thân mình để tìm lợi ích cho tha nhân. Trong mọi hoàn cảnh, ta không được phép làm lu mờ lời mời gọi này! Sứ điệp sẽ có nguy cơ mất đi sự tươi mới và sẽ không còn là ‘hương thơm của Tin Mừng’”. (ĐTC Phanxicô, Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, §39). Liệu đời nhân chứng Ki-tô hữu của con đã mang ‘hương thơm của Tin Mừng chưa?

WITH JESUS DURING THE DAY

“The Gospel invites us, above all, to respond to God who loves and saves us, recognizing him in others and going out of ourselves to seek the good of all. This invitation must not be obscured under any circumstances! The message will run the risk of losing its freshness and no longer having “the fragrance of the Gospel”. (Pope Francis, Evangelii Gaudium §39) Does my Christian witness have “the fragrance of the Gospel”?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Cha, con xin dành những khoảnh khắc cuối ngày để nhận ra con đường Chúa đã đi qua trong hôm nay, Đấbg đã tiến vào thành Giêrusalem ngày hôm qua, và nhìn lại những gì con đã sống từ sáng đến giờ phút này. Lạy Chúa, khi nào con nhận ra rằng Chúa đã ở với con? Con muốn tạ ơn Chúa vì ân sủng nào? Thiên Chúa hiện diện trong con. Đây là điều mà con không ngừng khám phá được. Giờ phút này đây, những cảm giác nào chiếm ngự trong con? Và chúng gợi lên trong con điều gì? Chúa đặt bình an và hy vọng trong trái tim con. Con ghi lại những điều có thể giúp ích cho chính bản thân mình và con sẵn sàng bắt đầu cho ngày mai. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I take these next moments to recognize the passage of God through my day, of the God who entered Jerusalem yesterday, covering what I have experienced since the morning until now. When do I recognize that God has been with me? Is there any grace I want to thank Him for? God is present within me. I am continuously discovering it. What feelings inhabit me right now? What do they move me to? God puts peace and hope in my heart. I take note of what can help me, and I get ready to start a new day. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Trở nên …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2024

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​ Sự hiệp nhất …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *