Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 12/04/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con xin dâng ngày mới này để hiệp cùng ý cầu nguyện của tháng. Hôm nay, Chúa Giêsu đã để cho chúng ta được gặp lại Người trên đường. “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,32). Ba khoảnh khắc trong cuộc hành trình đến Emmau mời gọi con hiểu được ba trụ cột nền tảng của đời sống tông đồ: Lời Chúa sống động và hữu hiệu trong cuộc sống hàng ngày, Bí tích Thánh Thể kêu gọi con trở thành tấm bánh bẻ ra cho người khác, và sứ vụ loan báo sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của con. Con sẽ sống với ba điều này như thế nào? Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Offer this day with hope and joy for the intention of the month. Today, Jesus leaves us an encounter on the way. “Were not our hearts burning [within us] while he spoke to us on the way and opened the scriptures to us?” (Lk 24:32). The three moments of the walk to Emaus invite us to know the three fundamental pillars of our apostolic life: the living and effective Word of God in our daily lives, the Eucharist that calls us to be broken bread for others, and the mission of announcing the presence of the Lord in our lives. How are you going to live these three pillars? Our Father.

 CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

“Đủ rồi! Hãy để họ dừng lại, bỏ vũ khí xuống và đàm phán nghiêm túc vì hòa bình! Đứng trước thời kỳ tự hủy diệt này, nhân loại hiểu rằng đã đến lúc phải xóa bỏ chiến tranh, xóa bỏ chiến tranh khỏi lịch sử loài người trước khi chính nó là kẻ xóa bỏ con người khỏi lịch sử. Mỗi người chịu trách nhiệm chính trị phải suy nghĩ về điều này và cam kết thực hiện điều này. Một lần nữa chúng ta hãy cầu nguyện liên lỉ với Nữ Vương Hòa Bình” (ĐGH Phanxicô). Con cầu nguyện cho việc giải trừ binh khí sẽ mở đường cho một nền văn hóa bất bạo lực ở mọi nơi trên thế giới.

WITH JESUS DURING THE DAY

“Enough! Let them stop, put down their weapons, and negotiate seriously for peace! Faced with this period of self-destruction, humanity understands that the time has come to abolish war, to cancel it from the history of man before it is it who cancels man from history. Every political person in charge must reflect on this and commit to this. Let us pray again, without getting tired, to the Queen of Peace” (Pope Francis). Let us pray that disarmament will make way for a culture of non-violence in all corners of the world. Pray for this intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Cha, xin Ngài ban cho con ân sủng khi con khép lại ngày sống này. Con nhìn lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay: Con cảm ơn những người đã đến gần, những người đã từ bỏ tham vọng của mình để tránh làm tổn thương con. Con nhớ lại bất cứ gương mặt nào đã gặp và cảm ơn người đó. Con có cố ý hay vô tình làm tổn thương những người xung quanh mình không? Xin Chúa tha thứ cho con, và ngày mai, con quyết tâm thể hiện một hành động hòa bình với ai đó. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Finish the day and ask for the Lord’s grace. I recognize what happened in this day: I give thanks for those who have made themselves near, for those who have given up their own ambitions so as to avoid hurting me. I remember any particular face and I give thanks for that person. Have I, deliberately or on the surface, hurt those around me? I ask for forgiveness, and tomorrow, I resolve to show an act of peace toward someone tomorrow. Hail Mary…

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Phục vụ Thiên …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu đích …