Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 12/08/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con tạ ơn Chúa vì tất cả những ơn lành và trải nghiệm mà con sẽ nhận được ngày hôm nay. Con lắng nghe lời Chúa nói với con. “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.” (Mt 17,20). Hôm nay xin Chúa ban cho con phần đức tin mà con còn thiếu, và con cầu nguyện cho tất cả các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ thế giới ở Lisbon 2023, để đức tin của họ được đổi mới đến mức họ có thể dời non lấp biển đến bất cứ nơi nào họ được Chúa sai đi. Con xin dâng ngày của con và cầu nguyện cho họ. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank the Lord for the gift of life and for all that I am going to experience today. I listen to what the Lord tells me. “Amen, I say to you, if you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move. Nothing will be impossible for you” (Mt 17:20). Today I ask the Lord to give me the faith that I lack, and I ask for all the young people who were at WYD Lisbon 2023, that their faith has been renewed to the point that they can move mountains wherever they are sent. I offer my day for each of them. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

 

Trong thứ Bảy này, con mở lòng lắng nghe về thử thách mà ĐTC Phanxicô đặt ra cho tất cả những người trẻ tuổi. “Giáo hội Chúa Kitô luôn có thể rơi vào cám dỗ đánh mất lòng nhiệt thành, bởi vì Giáo hội không còn lắng nghe tiếng Chúa mời gọi để mạo hiểm trong đức tin, để cho đi mọi thứ mà không lường trước những nguy hiểm, mà quay trở lại tìm kiếm sự an toàn giả tạo của thế gian. Chính người trẻ có thể giúp Giáo hội duy trì sự trẻ trung để không sa ngã, không từ bỏ, không kiêu ngạo, không bè phái, nhưng gần gũi với những người bé mọn nhất và bị loại bỏ, đấu tranh cho công lý, để cho phép mình bị thách thức với lòng khiêm nhường.”

 

WITH JESUS DURING THE DAY

This Saturday, I listen with an open heart to the challenge that Pope Francis issues to all young people. “The Church of Christ can always fall into the temptation of losing enthusiasm, because it no longer listens to the Lord’s call to take risks in faith, to give everything without measuring the dangers, but it returns to seek false worldly security. It is precisely the young who can help her to remain young so as not to fall into corruption, not to give up, not to be proud, not to become a sect, but to be closer to the least and the discarded, to fight for justice, to allow oneself to be challenged with humility.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Con cố gắng làm dịu đi những suy nghĩ hỗn loạn và tìm kiếm một nơi yên tĩnh để biết ơn những điều tốt đẹp của ngày hôm nay. Dưới ánh sáng Tin Mừng, con tự hỏi về thang giá trị của mình. Có những điều gì quan trọng hoặc đã thu hút sự chú ý của con ngày hôm nay? Đôi khi con chỉ nhìn vào những thứ nổi bật và không coi trọng những điều đơn giản. Con để mình bị dẫn dắt bởi vẻ bề ngoài. Xin giúp con lớn lên trong lòng biết ơn để con biết coi trọng “hạt cải” trong mọi sự. Hãy tha thứ cho con vì đã chỉ coi trọng bề ngoài của mọi thứ, và không nhìn vào sâu bên trong trái tim. Lạy Chúa, xin đỡ nâng con vào hôm mai. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

I try to quiet the tumult of thought looking for a quiet place to give thanks for the good of this day. In light of today’s Gospel, I wonder about the scale of my values. What things have been important or have caught my attention today? At times I look only at what shines and I don’t give importance to simple things. I let myself be guided by appearances. Help me grow in gratitude to value the mustard seed that is in everything. Forgive me for staying in the superficial part of things, and not looking at the heart. Help me tomorrow, Lord. Hail Mary.

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tha thứ và …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lớn lên trong …